-->

Trước hết, vì cụ nội bạn mất mà không để lại di chúc nên mảnh đất đó sẽ được chia theo pháp luật theo quy định tại Khoản 2 Điều 675 Bộ luật dân sự 2005.