-->

Nếu bố anh (chị) có di chúc để toàn bộ di sản cho con riêng thì anh (chị) không có quyền đòi chia di sản trừ trường hợp anh (chị) chưa thành niên hoặc đã thành niên mà không có khả năng lao động...

Tài sản được xác định là di sản của người chết để lại là tài sản riêng (nếu có) và 1 nửa trong khối tài sản chung với người vợ hiện tại.

Hỏi: Tôi có quan hệ ngoài luồng với một người và có con riêng. Nay tôi muốn nhận con thì phải làm thủ tục như nào? (Hoàng Anh - Bắc Ninh)

Theo điều 465 Bộ Luật dân sự 2005 có quy định: "Hợp đồng tặng cho tài sản là sự thoả thuận giữa các bên, theo đó bên tặng cho giao tài sản của mình và chuyển quyền sở hữu cho bên được tặng cho mà không yêu cầu đền bù, còn bên được tặng cho đồng ý nhận"

Nếu như ông bà bạn không lập di chúc thì di sản của ông bà bạn sẽ được chia theo pháp luật theo quy định tại Điều 675.

Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết

Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây: Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết.

Đối với người chú họ (con của em ông nội) nhưng lại do ông nội nuôi thì được được xác định là quan hệ cậu cháu với nhau nên không thể xác định là con nuôi của ông nội bạnđược. Trừ trường hợp ông nội bạn làm thủ tục nhận nuôi con nuôi thì mới được coi là coi nuôi của ông

Trường hợp chia thừa kế theo pháp luật mà có xuất hiện con riêng, con đẻ sẽ được chia theo từng trường hợp cụ thể như sau:

Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;...

Điều 84 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 quy định về thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn.

Quyền, nghĩa vụ giữa nam, nữ chung sống với nhau như vợ chồng và con được giải quyết theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 về quyền, nghĩa vụ của cha mẹ và con.

Chồng chị chung sống như vợ chồng với người khác đã vi phạm quy định pháp luật, do đó, chị có thể gửi đơn đến cơ quan có thẩm quyền để yêu cầu xử lý.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn trường hợp chồng muốn chia đất cho con riêng nhưng vợ không đồng ý, có được không?

Vợ, chồng chịu trách nhiệm liên đới đối với giao dịch do một bên thực hiện quy định tại khoản 1 Điều 30 hoặc giao dịch khác phù hợp với quy định về đại diện tại các điều 24, 25 và 26 của Luật này.

Em phải làm thế nào để khai sinh cho con, không có tên bố đứa bé trong giấy khai sinh cũng được?

Vào thời điểm đăng ký khai sinh, người cha có yêu cầu nhận con thì Ủy ban nhân dân sẽ kết hợp giải quyết việc nhận con và đăng ký khai sinh.

Trong trường hợp người đang có vợ, chồng mà nhận con thì việc nhận con không cần phải có sự đồng ý của người kia.

Người thừa kế là cá nhân phải là người còn sống vào thời điểm mở thừa kế hoặc sinh ra và còn sống sau thời điểm mở thừa kế nhưng đã thành thai trước khi người để lại di sản chết.

Nghĩa vụ cấp dưỡng của cha, mẹ đối với con Cha, mẹ có nghĩa vụ cấp dưỡng cho con chưa thành niên, con đã thành niên không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình trong trường hợp không sống chung với con.