-->

Quan hệ tài sản, nghĩa vụ và hợp đồng của nam, nữ chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn được giải quyết theo thỏa thuận giữa các bên.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn trường hợp chung sống như vợ chồng từ năm 1990 có phải đăng ký kết hôn không.

Việc nam nữ chưa đăng ký kết hôn mà sống chung với nhau như vợ chồng không bị coi là vi phạm pháp luật và không bị phạt hành chính hay xử lý hình sự.

Quan hệ giữa em bạn và người bạn gái sinh năm 1997 không phải là quan hệ vợ chồng hợp pháp nên việc em trai bạn đăng kí kết hôn với người khác là hoàn toàn hợp pháp, không vi phạm nguyên tắc 1 vợ - 1 chồng của Luật Hôn nhân và gia đình

Luật sư tư vấn hôn nhân...

Luật sư tư vấn về hành vi chung sống như vợ chồng với một người đã có vợ, chổng.

Tư vấn pháp luật: Học sinh chung sống như vợ chồng có vi phạm pháp luật của công ty Luật TNHH Everest nhằm phổ biến kiến thức pháp luật.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn về quy định của pháp luật đối với người chung sống như vợ chồng với người đã có gia đình mà chưa ly hôn.

Chung sống như vợ chồng được hiểu là việc nam, nữ tổ chức cuộc sống chung và coi nhau là vợ chồng; việc sống chung có thể được công khai hoặc không công khai nhưng những người sống chung cùng sinh hoạt chung như một gia đình.

Luật hôn nhân và gia đình năm 1986 có hiệu lực mà chưa đăng ký kết hôn thì được khuyến khích đăng ký kết hôn

Mẹ bạn mất không để lại di chúc nên di sản để lại sẽ được chia thừa kế theo quy định của pháp cho những người thuộc hàng thừa kế.

Quan hệ tài sản, nghĩa vụ và hợp đồng của nam, nữ chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn được giải quyết theo thỏa thuận giữa các bên

Sau khi ly hôn, cha mẹ vẫn có quyền, nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình theo quy định của Luật này

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn trường hợp chung sống cho vợ chồng có cần ly hôn không.