-->

Quyền lập di chúc của chủ hộ với mảnh đất của hộ gia đình?

Luật sư tư vấn về việc lập di chúc của chủ hộ với mảnh đất của hộ gia đình...

Hỏi: Trong một thửa đất, người bố đứng tên chủ hộ thì người bố có được bán thửa đất đó mà không cần sự đồng ý của những người con không? Nếu người bố viết di chúc để lại cho người khác thì di chúc đó có hiệu lực không? (Khánh Ly - Hải Phòng)

Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Phạm Thị Mai Phương - Tổ tư vấn pháp luật thừa kế - Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Khoản 1 Điều 25 Luật cư trú năm 2006 quy định:

"Điều 25. Sổ hộ khẩu cấp cho hộ gia đình:1. Sổ hộ khẩu được cấp cho từng hộ gia đình. Mỗi hộ gia đình cử một người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ làm chủ hộ để thực hiện và hướng dẫn các thành viên trong hộ thực hiện quy định về đăng ký, quản lý cư trú. Trường hợp không có ng­ười từ đủ mười tám tuổi trở lên hoặc có người từ đủ 18 tuổi trở lên nhưng bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự thì đ­ược cử một ng­ười trong hộ làm chủ hộ.Những ng­ười ở chung một chỗ ở hợp pháp và có quan hệ gia đình là ông, bà, cha, mẹ, vợ, chồng, con và anh, chị, em ruột, cháu ruột thì có thể được cấp chung một sổ hộ khẩu."

Chủ hộ là người được gia đình cử để thực hiện và hướng dẫn các thành viên trong hộ thực hiện quy định về đăng ký, quản lý cư trú vì vậy, chủ hộ có thể là người đứng tên trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và cũng có thể không phải là người đứng tên trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 167 Luật đất đai năm 2013, người sử dụng đất (trong trường hợp này làngười đứng tên trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) có quyền chuyển nhượng đất cho người khác. Như vậy, Bạncầnxácđịnhrõchủsởhữuđấttrong giấychứng nhậnquyềnsửdụngđấtlàbốbạnhay hộgia đìnhbạn.trong trường hợp người bốlà người đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì người bố hoàn toàn có quyền bán thửa đất đó mà không cần sự đồng ý của những người con. Nếuchủ sở hữu là hộ giađình thì việcđịnhđoạt tài sản này cần có sựđồngý của các thành viên trên 15 tuổitrong giađìnhđồngý theo quyđịnh tại khoản 2Điều 109 Bộ Luật dân sự năm 2005 như sau:

"Điều 109.Chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung của hộ gia đình:2. Việc định đoạt tài sản là tư liệu sản xuất, tài sản chung có giá trị lớn của hộ gia đình phải được các thành viên từ đủ mười lăm tuổi trở lên đồng ý; đối với các loại tài sản chung khác phải được đa số thành viên từ đủ mười lăm tuổi trở lên đồng ý."

Về việc lập di chúc:

Bố bạn có quyền lập di chúcđịnhđoạt phần tài sản thuộc sở hữu của mình. Việc lập di chúc cần tuân thủ quyđịnh của pháp luật về hình thức và nội dung:

Theo quy định tại Điều 64 BLDS năm 2005, người lập di chúc có các quyền sau đây:

"Điều 648.Quyền của người lập di chúc Người lập di chúc có các quyền sau đây:1. Chỉ định người thừa kế; truất quyền hưởng di sản của người thừa kế;2. Phân định phần di sản cho từng người thừa kế;3. Dành một phân tài sản trong khối di sản để di tặng, thờ cúng;4. Giao nghĩa vụ cho người thừa kế;5. Chỉ định người giữ di chúc, người quản lý di sản, người phân chia di sản."

"Điều 652.Di chúc hợp pháp:1. Di chúc được coi là hợp pháp phải có đủ các điều kiện sau đây:a) Người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe doạ hoặc cưỡng ép;b) Nội dung di chúc không trái pháp luật, đạo đức xã hội; hình thức di chúc không trái quy định của pháp luật.2. Di chúc của người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi phải được lập thành văn bản và phải được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý.3. Di chúc của người bị hạn chế về thể chất hoặc của người không biết chữ phải được người làm chứng lập thành văn bản và có công chứng hoặc chứng thực. 4. Di chúc bằng văn bản không có công chứng, chứng thực chỉ được coi là hợp pháp, nếu có đủ các điều kiện được quy định tại khoản 1 Điều này.5. Di chúc miệng được coi là hợp pháp, nếu người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng của mình trước mặt ít nhất hai người làm chứng và ngay sau đó những người làm chứng ghi chép lại, cùng ký tên hoặc điểm chỉ. Trong thời hạn năm ngày, kể từ ngày người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng thì di chúc phải được công chứng hoặc chứng thực."

Theo quy định trên, Trong phạmvi tàisảnthuộcsởhữu củaBốbạn,nếu di chúcđảm bảo những quyđịnh trên thì có giá trị pháp lý.

Khuyến nghị:

  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected].
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật thừa kế mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.