Quyền của chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân

Doanh nghiệp tư nhân không được quyền góp vốn thành lập hoặc mua cổ phần, phần vốn góp trong công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần.

Hỏi: Tôi đang là chủ sở hữu của một doanh nghiệp. Hiện nay, tôi muốn góp vốn vào công ty hợp danh của bạn tôi. Đề nghị Luật sư tư vấn: Tôi có thể thực hiện được việc này hay không ? Nếu có thì tôi có được đem tài sản của doanh nghiệp tư nhân do tôi làm chủ sở hữu để góp vốn vào công ty hợp danh đó không? (Đặng Thị Khánh - Hòa Bình)

c

>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Bùi Việt Hòa -Công ty LuậtTNHH Everest - trả lời:

Theo Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định về Doanh nghiệp tư nhân như sau:

Doanh nghiệp tư nhân

“1. Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp.

3. Mỗi cá nhân chỉ được quyền thành lập một doanh nghiệp tư nhân. Chủ doanh nghiệp tư nhân không được đồng thời là chủ hộ kinh doanh, thành viên công ty hợp danh.

4. Doanh nghiệp tư nhân không được quyền góp vốn thành lập hoặc mua cổ phần, phần vốn góp trong công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần” (khoản 1, 3, 4 Điều 183)

Như vậy, theo quy định của pháp luật hiện hành, chị đã là chủ sở hữu của doanh nghiệp tư nhân thì không thể góp vốn vào công ty hợp danh để trở thành thành viên của bạn chị nữa.

Mặt khác, chị cũng không thể lấy tài sản của doanh nghiệp tư nhân mà chị đang là chủ sở hữu để góp vốn vào công ty hợp danh đó.

Khuyến nghị:

  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected]
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật doanh nghiệp mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.