-->

Quy định của pháp luật về di chúc hợp pháp

Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết

Hỏi: Bố mẹ vợ tôi có tài sàn để lại cho con gái (vợ tôi) nhưng không biết lập di chúc thế nào cho đúng pháp luật. Xin luật sư làm ơn tư vấn giúp bố tôi làm bản di chúc hợp pháp. Gia đình bố mẹ vợ tôi có 5 con gái (ko có con trai, ko có con riêng, ko có con nuôi) giờ bố mẹ vợ tôi có tài sản là mảnh đất đứng tên ông, giờ ông muốn lập bản di chúc hợp pháp để di chúc cho con gái thứ 4 (vợ tôi) cần phải làm thế nào? Khi làm di chúc có cần 4 người con gái còn lại phải ký hay làm văn bản gì đồng ý cho người con thứ 4 không? (4 người con gái đã đồng ý là cho người con thứ 4 hưởng tài sản bố mẹ để lại, nhưng chỉ bằng miệng). Các người chồng của 4 người con gái không hưởng có phải làm văn bản hay giấy tờ gì không? (Văn Hưng - Ninh Bình)

>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Nguyễn Thành Đạt - Tổ tư vấn pháp luật thừa kế - Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Điều 646 Bộ luật dân sự năm 2005 quy định về di chúc như sau: "Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết".

Vì vậy, việc bố vợ của bạn muốn lập di chúc để lại phần tài sản cho ai thhì đó là quyền của bố bạn. Việc lập di chúc của bố vợ bạn không phụ thuộc vào ý chí, hay nguyện vọng của người khác thì được coi là di chúc hợp hợp pháp.

Về hình thức di chúc: Di chúc phải được lập thành văn bản, nếu không thể lập được di chúc bằng văn bản thì có thể du chúc miệng (Điều 649 Bộ luật dân sự năm 2005)

1. Di chúc bằng văn bản bao gồm: (Điều 650 BLDS 2005)

- Di chúc bằng văn bản không có người làm chúng: Người lập di chúc phải tự viết tay và ký vào bản di chúc (Điều 655)

- Di chúc bằng văn bản có người làm chứng
: người lập di chúc phải ký hoặc điểm chỉ vào di chúc trước mặt những người làm chứng, những người làm chứng xác nhận chữ ký, điểm chỉ của người lập di chúc và ký vào bản di chúc (Điều 656)

- Di chúc bằng văn bản có công chứng

2. Di chúc bằng văn bản có chứng thực.Về nội dung: Di chúc bằng văn bản phải bảo đảm các nội dung sau (Điều 653 BLDS 2005):

- Ngày, tháng, năm lập di chúc;

- Họ, tên và nơi cư trú của người lập di chúc;

- Họ, tên người, cơ quan, tổ chưc được hưởng di sản hoặc xác định rõ các điều kiện để cá nhân, cơ quan, tổ chức được hưởng di sản;

- Di sản để lại và nơi có di sản;

- Việc chỉ định người thực hiện nghĩ vụ và nội dung của nghĩa vụ.

Ngoài ra, di chúc không được viết tắt hoặc viết bằng ký hiệu; nếu di chúc gồm nhiều trang thì mỗi trang phải được đánh số thứ tự và có chữ ký hoặc điểm chỉ của người lập di chúc.

Do vậy, một bản di chúc hợp pháp phải đảm bảo đầy đủ, về hình thức và nội dung trên.

Khuyến nghị:

  1. Để có tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198.
  2. Nội dung tư vấn pháp luật hành chính mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.