-->

Quy định của pháp luật về công ty cho thuê tài chính?

Cho thuê tài chính là hoạt động cấp tín dụng trung hạn, dài hạn trên cơ sở hợp đồng cho thuê tài chính giữa bên cho thuê tài chính với bên thuê tài chính.

Hỏi: Tại sao công ty cho thuê tài chính không được thực hiện nghiệp vụ thanh toán, nghiệp vụ liên quan đến tài khoản, tín dụng ngắn hạn, huy động vốn ngắn hạn? (Hà Doanh - Hà Nội)
>>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
>>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Ngô Đức Cường - Tổ tư vấn pháp luật doanh nghiệp Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Hoạtđộng của công ty cho thuê tài chínhđược quyđịnh tại khoản 7, 8Điều 3 Nghịđịnh số 39/2014/NĐ-CP như sau:

"7. Cho thuê tài chính là hoạt động cấp tín dụng trung hạn, dài hạn trên cơ sở hợp đồng cho thuê tài chính giữa bên cho thuê tài chính với bên thuê tài chính. Bên cho thuê tài chính cam kết mua tài sản cho thuê tài chính theo yêu cầu của bên thuê tài chính và nắm giữ quyền sở hữu đối với tài sản cho thuê tài chính trong suốt thời hạn cho thuê. Bên thuê tài chính sử dụng tài sản thuê tài chính và thanh toán tiền thuê trong suốt thời hạn thuê quy định trong hợp đồng cho thuê tài chính.

8. Tài sản cho thuê tài chính (sau đây gọi tắt là tài sản cho thuê) là máy móc, thiết bị hoặc tài sản khác theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn cụ thể các loại tài sản cho thuê trong từng thời kỳ."

Các loại tài sản thuê gồm:

Phương tiện vận chuyển
•Máy móc, thiết bị thi công
•Dây chuyền sản xuất
•Thiết bị gắn liền với bất động sản
•Các động sản khác không bị pháp luật cấm.

Như vậy, theo quyđịnh của pháp luật thì công ty cho thuê tài chính khôngđược thực hiện các hoạtđộng nghiệp vụ ngân hàng. Các hoạtđộng liên quanđếnnghiệp vụ ngân hàngđược quyđịnh rõ và cụ thể theo quyđịnh của pháp luật. Những hoạtđộng ngân hàng luôn mang yêu cầu chặt chẽ bởi việc hoạtđộng liên quanđến loại tài sản nhạy cảm là tiền, tính rủi ro cao.Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến công ty cho thuê tài chính khôngđược thực hiện những nghiệp vụ liên quanđến nghiệp vụ thanh toán.

Khuyến nghị:

  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected].
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật doanh nghiệp mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Tại thời điểm quý Vị đọc bài viết này, các điều luật chúng tôi viện dẫn có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung; các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.