-->

Phụ cấp khu vực đối với giáo viên, cán bộ làm việc tại vùng có điều kiện khó khăn do cơ quan nào chi trả?

Phụ cấp khu vực được xác định, tính trả theo nơi làm việc đối với những người đang làm việc; được xác định, tính toán, chi trả theo nơi đăng ký thường trú và nhận lương hưu, trợ cấp thay lương đối với người nghỉ hưu và người hưởng trợ cấp hàng tháng

Hỏi:Cán bộ, giáo viên đang công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, được hưởng lương và các khoản phụ cấp theo lương như phụ cấp khu vực là 0,7; phụ cấp ưu đãi 70%; phụ cấp thu hút 70%.Theo tôi được biết, người nghỉ sinh được hưởng 100% lương. Trong đó:Cơ quan Bảo hiểm chi trả gồm: (hệ số lương + chức vụ + trách nhiệm + thâm niên. Cơ quan chủ quản chi trả gồm (phụ cấp thu hút + phụ cấp ưu đãi.Vậy phụ cấp khu vực 0,7 của tôi do cơ quan nào chi trả? (Hùng Hòa - Hải Dương)

Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198  Luật gia Nguyễn Thanh Hương - Tổ tư vấn pháp luật lao động của Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:
Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Nguyễn Thanh Hương - Tổ tư vấn pháp luật lao động của Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Phụ cấp khu vực được xác định, tính trả theo nơi làm việc đối với những người đang làm việc; được xác định, tính toán, chi trả theo nơi đăng ký thường trú và nhận lương hưu, trợ cấp thay lương đối với người nghỉ hưu và người hưởng trợ cấp hàng tháng theo quy định. Phụ cấp khu vực được trả cùng kỳ lương, phụ cấp, trợ cấp hàng tháng. Theo quy định tại thông tư liên tịch số 11/2005/TTLT/BNV-BLĐTBXH-BTC-UBDT thì nguồn chi trả phụ cấp khu vực đối với những người đang làm việcđược quy định như sau:

"4) Nguồn kinh phí chi trả phụ cấp khu vực

a. Đối với những người đang làm việc

Đối với các cơ quan, đơn vị được ngân sách nhà nước bảo đảm toàn bộ, phụ cấp khu vực do ngân sách nhà nước chi trả theo phân cấp ngân sách hiện hành trong dự toán ngân sách được giao hàng năm cho cơ quan, đơn vị.

Đối với các cơ quan thực hiện khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính và các đơn vị sự nghiệp thực hiện tự chủ tài chính, phụ cấp khu vực do cơ quan, đơn vị chi trả từ nguồn kinh phí khoán và nguồn tài chính được giao tự chủ;

Đối với các công ty nhà nước, phụ cấp khu vực được tính vào đơn giá tiền lương và hạch toán vào giá thành hoặc chi phí kinh doanh".

Như vậy, theo quy định trên thì phụ cấp khu vực 0,7% của bạn sẽ do cơ quan đơn vị bạn làm việc chi trả dựa trên nguồn tài chính được giao.

Khuyến nghị:

  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected].
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật lao động mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Tại thời điểm quý Vị đọc bài viết này, các điều luật chúng tôi viện dẫn có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung; các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.