Phát tán bài giảng mà không được phép của giảng viên có vi phạm pháp luật không?

Điều 14 Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 (sửa đổi bổ sung năm 2009) quy định về bài giảng của giáo viên dạy bạn là sản phẩm của sự sáng tạo do giáo viên của bạn xây dựng vì vậy, được coi là tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả.

Hỏi: Đề nghị Luật sư tư vấn, tôi có được thầy giáo chủ nhiệm cho phép ghi âm, ghi hình các tài liệu để học tập. Một số bạn bè của tôi có hỏi tôi xin phần ghi âm, ghi hình này, tôi có được phép cho không? (Dạ Hương - Hà Nội)
Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Lê Thị Hồng Sơn - Tổ tư vấn pháp luật Sở hữu trí tuệ của Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:
Căn cứ điểm b, khoản 1, điều 14, Luật sở hữu trí tuệ năm 2009, bài giảng của giáo viên dạy bạn là sản phẩm của sự sáng tạo do giáo viên của bạn xây dựng vì vậy, được coi là tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả.
Khoản 1, điều 44, Luật này quy định: “Tổ chức, cá nhân sử dụng thời gian, đầu tư tài chính và cơ sở vật chất – kỹ thuật của mình để thực hiện cuộc biểu diễn là chủ sở hữu đối với cuộc biểu diễn đó, trừ trường hợp có thoả thuận khác với bên liên quan” Giáo viên của bạn đầu tư thời gian, công sức để xây dựng bài giảng và thể hiện bài giảng, cơ sở vật chất (bàn ghế để các bạn ngồi học, điện, nhà-nơi giảng bài) để thể hiện bài giảng này, do đó, giáo viên của bạn là chủ sở hữu đối với bài giảng đã được ghi âm, ghi hình đó.
Theo quy định tại khoản 3, điều 20, Luật này, việc ghi âm, ghi hình hoặc sao chép sự thể hiện bài giảng đó phải được sự đồng ý của giáo viên".
Căn cứ theo quy định tại điều 32, Luật sở hữu trí tuệ năm 2009, bạn có thể cho phép bạn của bạn tự mình sao chép một bản nếu vì mục đích phục vụ việc học tập, nghiên cứu khoa học của bản thân. Bạn không được phát tán lên các phương tiện thông tin đại chúng kể cả trong trường hợp không nhằm mục đích kinh doanh khi chưa được sự đồng ý của chủ nhân của bài giảng này bởi việc đó sẽ làm ảnh hưởng đến việc khai thác bài giảng, gây phương hại đến lợi ích của người giảng viên đó.

Khuyến nghị:


  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected]
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật Sở hữu trí tuệ mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Tại thời điểm quý Vị đọc bài viết này, các điều luật chúng tôi viện dẫn có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung; các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.