-->

Phân chia di sản thừa kế là quyền sử dụng đất

Mặc dù mảnh đất là tài sản do ông ngoại, dì và mẹ anh (chị) tại lập chung nhưng khi đã đồng ý để cậu anh (chị) đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng mảnh đất đó và khi cậu anh (chị) mất tài sản, không có di chúc mảnh đất này sẽ chia theo pháp luật

Hỏi: Trước đây ông ngoại, mẹ, với tôi và cậu tôi có tạo ra được một mảnh đất, do là đất hồi lúc trước khai thác nên cũng không có mua bán gì, chỉ khai thác bao nhiêu thì được thưởng, diện tích cũng khoảng 6000 m2. Do là ông ngoại tôi có nói là già rồi nên đi làm giấy làm tờ vất vả nên để cậu tôi đứng tên trên mảnh đất đó.Cuộc sống vẫn diễn ra bình thường, sau đó cậu tôi lấy vợ, ông ngoại tôi có nói mai mốt mảnh đất đó chia 2 dì và mẹ tôi được 1 phần, phần còn lại của cậu để cúng giỗ ông bà (ông chỉ nói chứ không có di chúc hay gì hết). Khi ông ngoại tôi mất, rồi lần lượt cậu tôi cũng mất, mợ tôi đem tất cả tài sản thừa kế qua cho mình chỉ việc chồng mất nên thừa kế qua cho vợ. Đề nghị Luật sư tư vấn, tôi có cách nào để thực hiện đúng theo lời ông ngoại tôi nói được không? Hoặc tài sản ấy phải được chia điều ra vì là của chung mà giờ chỉ mình mợ tôi được hưởng? (Nguyễn Trường Tộ - Quảng Bình)

>>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
>>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Nguyễn Văn Nam - Tổ tư vấn pháp luật thừa kế của Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

- Thứ nhất về việc anh (chị) muốn thực hiên di ngôn của ông ngoại

Như anh (chị) đã trình bày thì mặc dù mảnh đất là do ông ngoại, mẹ, dì anh (chị) và cậu anh (chị) khai thác được nhưng tại thời điểm đó, ông ngoại của anh (chị) đồng ý để cậu anh (chị) đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng mảnh đất đó, nên theo quy định của pháp luật, cụ thể tạikhoản 2, điều 98của Luật đất đai 2013 và khoản 16, điều 3 Luật đất đai 2013:

Điều 3. Giải thích từ ngữ
"Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

16.Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đấtlà chứng thư pháp lý để Nhà nước xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất hợp pháp của người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất".

Điều 98. Nguyên tắc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

"2. Thửa đất có nhiều người chung quyền sử dụng đất, nhiều người sở hữu chung nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất thì Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất phải ghi đầy đủ tên của những người có chung quyền sử dụng đất, người sở hữu chung nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất và cấp cho mỗi người 01 Giấy chứng nhận; trường hợp các chủ sử dụng, chủ sở hữu có yêu cầu thì cấp chung một Giấy chứng nhận và trao cho người đại diện".

Qua quy định này thì có thể hiểu rằng ai là người đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì người đó có quyền sử dụng đất và tài sản trên đất. Và Nhà nước sẽ bảo đảm quyền này cho người có tên trong sổ đỏ.

- Thứ hai, tài sản ấy phải được chia ra sao?

Nếu như cậu anh (chị) chết mà để lại di chúc phân chia tài sản của mình thì sẽ được chia theo di chúc. Còn trong trường hợp cậu anh (chị) không để lại di chúc thì mảnh đất đó sẽ được chia theo quy định của pháp luật. Trong đó, mảnh đất này sẽ được chia cho những diện thừa kế sau:

Điều 676.Người thừa kế theo pháp luật

"1. Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây:

a) Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;

b) Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại;"

Theo quy định này thì mợ và các con của cậu anh (chị) là ở hàng thừa kế thứ nhất. Còn mẹ anh (chị) và dì của anh (chị) thuộc hàng thứ kế thứ hai. Trong đó, về nguyên tắc chia di sản thì chia di sản thừa kế cho hàng thừa kế thứ nhất, trong trường hợp không có ai ở hàng thứ kế thứ nhất mới chia di sản cho những người thuộc hàng thứ kế thứ hai. Tuy nhiên, cậu anh (chị) có vợ và con thuộc hàng thứ kế thứ nhất, nên di sản của cậu anh (chị) để lại trong đó có mảnh đất sẽ được chia đều cho mợ và các con của cậu anh (chị). Trong trường hợp, mợ và các con của cậu anh (chị) từ chối phần di sản của họ thì di sản của cậu anh (chị) ( bao gồm cả mảnh đất) mới chia cho mẹ anh (chị) và dì của anh (chị).

Khuyến nghị:

  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected].
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật thừa kế mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.