-->

NLĐ đơn phương chấm dứt HĐLĐ có phải bồi thường chi phí đào tạo?

Luật sư tư vấn đơn phương chấm dứt HĐLĐ...

Hỏi: Chào luật sư, tôi muốn hỏi trong trường hợp đồng người lao động ký hợp đồng đào tạo là sau khi đi đào tạo về sẽ làm việc 2 năm cho công ty. Nhưng khi được đào tạo về chưa hết khoảng thời gian 2 năm trên, người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng đúng theo trình tự thủ tục thì có phải bồi thường chi phí đào tạo hay không? Quy định thế nào? (Mai Phùng - Bắc Giang)

Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198  Luật gia Nguyễn Thanh Hương - Tổ tư vấn pháp luật lao động của Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:
Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Nguyễn Thanh Hương - Tổ tư vấn pháp luật lao động của Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Theo quy định của Khoản 3 Điều 43 Bộ Luật lao động hiện hành, việc đơn phương chấm dứt hợp đồng cuả người lao động trái pháp luật thì sẽ phải hoàn trả chi phí đào tạo cho người sử dụng lao động. Trong trường hợp doanh nghiệp tuyển người lao động vào học nghề để sau đó làm việc tại doanh nghiệp, nếu người học nghề không làm việc theo cam kết thì phải bồi thường chi phí dạy nghề.
Trong trường hợp bạn nêu, người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đúng theo trình tự thủ tục, có nghĩa là đã tuân thủ đúng về thời gian báo trước. Tuy nhiên, lý do người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng, từ đó để xác định việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động có trái với pháp luật hay không. Theo quy định của Bộ Luật Lao động tại điều 37 có quy định như sau:“1. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn trong những trường hợp sau đây:a, Không được bố trí theo đúng công việc, địa điểm làm việc hoặc không được bảo đảm điều kiện làm việc đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động;b, Không được trả lương đầy đủ hoặc trả lương không đúng thời hạn đã thỏa thuận trong hợp động lao động;c, Bị ngược đãi, quấy rối tình dục, cưỡng bức lao động;d, Bản thân hoặc gia đình có hoàn cảnh khó khăn không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động;đ, Được bầu làm nhiệm vụ chuyên trách ở cơ quan dân cử hoặc được bổ nhiệm giữ chức vụ trong bộ máy nhà nước;e, Lao động nữ mang thai phải nghỉ việc theo chỉ định của cơ sở khám chữa bệnh có thẩm quyền;g, Người lao động bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 90 ngày liên tục đối với người làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn và một phần tư thời hạn hợp đồng đối với người làm việc theo hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng mà khả năng lao động chưa được hồi phục”.

Do đó, nếu người lao động làm việc theo hợp đồng xác định thời hạn mà muốn đơn phương chấm dứt hợp đồng vì một trong những lý do quy định từ điểm a đến điểm g Khoản 1 Điều 37 nêu trên và đã thực hiện đầy đủ thủ tục báo trước thì người lao động không phải hoan trảchi phí đào tạo.

Khuyến nghị:

  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected].
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật lao động mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Tại thời điểm quý Vị đọc bài viết này, các điều luật chúng tôi viện dẫn có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung; các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.