-->

Những nội dung phải thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh

Những nội dung phải thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh quy định tại Điều 31, 32 Luật doanh nghiệp năm 2014.

Hỏi: Chúng tôi thành lập công ty TNHH X gồm 04 thành viên được 05 năm. Vừa qua, Hội đồng thành viên quyết định tăng vốn điều lệ của công ty bằng cách kết nạp thêm thành viên mới với số vốn 02 tỷ đồng. Đề nghị Luật sư tư vấn, công ty tôi có phải đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh không, nội dung phải thay đổi là gì? (Vân Anh - Hà Nội)
Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Nguyễn Thị Kiều Anh - Tổ tư vấn pháp luật doanh nghiệp Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Luật doanh nghiệp năm 2014 quy định:
Đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: “Doanh nghiệp phải đăng ký với Cơ quan đăng ký kinh doanh khi thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp quy định tại Điều 29 của Luật này” (khoản 1 Điều 31).

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp: “Doanh nghiệp phải thông báo với Cơ quan đăng ký kinh doanh khi thay đổi về một trong những nội dung sau đây:a) Thay đổi ngành, nghề kinh doanh;b) Thay đổi cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài, trừ trường hợp đối với công ty niêm yết;c) Thay đổi những nội dung khác trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp” (khoản 1 Điều 32).

Căn cứ Điều 31, Điều 32 của Luật doanh nghiệp 2014 nêu trên, Công ty TNHH X phải đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với các nội dung sau: thứ 1, tăng vốn điều lệ; thứ 2, thay đổi danh sách thành viên (thêm thành viên mới).

Khuyến nghị:
  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected].
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật doanh nghiệp mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Tại thời điểm quý vị đọc bài viết này, các điều luật chúng tôi viện dẫn có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung; các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.