-->

Người phụ thuộc có được kê khai hai lần khi nộp thuế?

Thu nhập 20 triệu đồng trên một tháng vẫn có thể không phải nộp thuế thu nhập cá nhân ...

Hỏi: Vợ chồng tôi sinh sống tại Hà Nội được 5 năm. Hiện nay, mỗi tháng mỗi người thu nhập được 20 triệu đồng. Chúng tôi có hai người con vẫn chưa thành niên và cần chúng tôi nuôi dưỡng. Đề nghị Luật sư tư vấn: Trường hợp nào chúng tôi được miễn thuế? (Hoàng Nam - Hà Nam)

>>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
>>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Dư Hồng Nhung - Công ty Luật TNHH Everest- trả lời:

Luật thuế thu nhập cá nhân sửa đổi bổ sung năm 2012 (LTTNCN) quy định:

“Cá nhân cư trú là người đáp ứng một trong các điều kiện sau đây:
Có mặt tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên tính trong một năm dương lịch hoặc tính theo 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam;” (điểm a khoản 2 Điều 2)

“Việc xác định mức giảm trừ gia cảnh đối với người phụ thuộc thực hiện theo nguyên tắc mỗi người phụ thuộc chỉ được tính giảm trừ một lần vào một đối tượng nộp thuế.” (khoản 2 Điều 19)

“Người phụ thuộc là người mà đối tượng nộp thuế có trách nhiệm nuôi dưỡng, bao gồm:
Con chưa thành niên; con bị tàn tật, không có khả năng lao động;”(điểm a khoản 3 Điều 19)

“Giảm trừ gia cảnh là số tiền được trừ vào thu nhập chịu thuế trước khi tính thuế đối với thu nhập từ kinh doanh, tiền lương, tiền công của đối tượng nộp thuế là cá nhân cư trú. Giảm trừ gia cảnh gồm hai phần sau đây:
a) Mức giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế là 9 triệu đồng/tháng (108 triệu đồng/năm);
b) Mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 3,6 triệu đồng/tháng.” (khoản 1 Điều 19)

Vợ chồng anh là cá nhân cư trú quy định tại điểm a khoản 2 Điều 2 LTTNDN. Vì vậy, vợ chồng anh mỗi người được giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế là 9 triệu đồng/tháng quy định tại điểm a khoản 1 Điều 19 LTTNDN

Theo quy định tại khoản 2 Điều 19 LTTNCN thì mỗi người phụ thuộc chỉ được tính giảm trừ một lần vào một đối tượng nộp thuế vì vậy chia ra hai trường hợp:

- Anh và vợ anh mỗi người kê khai nuôi dưỡng một con thì đối tượng nộp thuế của mỗi người là 7,4 triệu (20 triệu – 3,6 triệu - 9 triệu) quy định tại khoản 1 Điều 19 LTTNCN > 5 triệu nên mỗi cá nhân phải đóng thuế thu nhập cá nhân quy định tại biểu thuế luỹ tiến từng phần khoản 2 Điều 22 LTTNCN.

- Một trong hai người kê khai nuôi dưỡng cả hai người con thì đối tượng nộp thuế của người nuôi dưỡng cả hai người con là 3.8 triệu đồng/1 tháng (20 triệu – 7,2 triệu – 9 triệu) quy định tại khoản 1 Điều 19 LTTNCN < 5 triệu nên người đó không phải đóng thuế thu nhập cá nhân quy định tại biểu mẫu thuế lũy tiến từng phần quy định tại Khoản 2 Điều 22 LTTNCN. Người còn lại vẫn phải đóng thuế thu nhập cá nhân vì đối tượng chịu thuế là 11 triệu (20 triệu – 9 triệu) > 5 triệu quy định tại biểu thuế luỹ tiến từng phần khoản 2 Điều 22 LTTNCN.

Khuyến nghị:

  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected].
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật thuế mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Tại thời điểm quý vị đọc bài viết này, các điều luật chúng tôi viện dẫn có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung; các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.