-->

Người có tên trong Sổ ruộng đất từ năm 1955 có được cấp “sổ đỏ”?

Theo quy định của pháp luật đất đai, hộ gia đình, cá nhân có tên trong Sổ đăng ký ruộng đất trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 thì sẽ được cấp sổ đỏ và không phải đóng tiền sử dụng đất.

Hỏi: Năm 1955, bố, mẹ tôi được giao một mảnh đất trong cuộc Cải cách ruộng đất và có tên trong Sổ đăng ký ruộng đất do Hội đồng cấp đất ở xã lập. Bố, mẹ tôi đã sử dụng ổn định và không tranh chấp với ai từ năm 1955 đến nay. Hiện nay, bố mẹ tôi muốn làm sổ đỏ cho mảnh đất này. Luật sư cho tôi hỏi, mảnh đất của bố, mẹ tôi có đủ điều kiện để được cấp sổ đỏ hay không? (Lê Hoàng - Hà Nội)
Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Phạm Trung Hiếu - Tổ tư vấn pháp luật bất động sản của Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Điểm b khoản 1 Điều 100 Luật Đất đai năm 2013 về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư đang sử dụng đất có giấy tờ về quyền sử dụng đất:
“Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ổn định mà có một trong các loại giấy tờ sau đây thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và không phải nộp tiền sử dụng đất:
a) Những giấy tờ về quyền được sử dụng đất trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 do cơ quan có thẩm quyền cấp trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của Nhà nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
b) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc có tên trong Sổ đăng ký ruộng đất, Sổ địa chính trước ngày 15 tháng 10 năm 1993”.

Như vậy, theo quy định trên, do bố, mẹ anh đã có tên trong Sổ đăng ký ruộng đất năm 1955 nên sẽ được cấp sổ đỏ và sẽ không phải nộp tiền sử dụng đất.
Khuyến nghị:
  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected].
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật bất động sản mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Tại thời điểm quý Vị đọc bài viết này, các điều luật chúng tôi viện dẫn có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung; các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.