-->

Nghỉ việc do hợp đồng hết hạn, có được hưởng trợ cấp thôi việc không?

Người lao động đã làm việc ở công ty trên 12 tháng, khi thôi việc sẽ được trợ cấp thôi việc với mỗi năm làm việc là nửa tháng tiền lương.

Hỏi: Tôi đã ký hợp đồng lao động chính thức với một công ty tư nhân ở Hà Nội từ 01/08/2014, hợp đồng này có thời hạn 24 tháng. Vào tháng 08/2016, gia đình tôi muốn chuyển vào trong miền Nam sinh sống cũng vừa đúng lúc hợp đồng lao động của tôi hết hạn.Đề nghị Luật sư tư vấn, nếu tôi nghỉ việc ở công ty trên thì có được trợ cấp thôi việc hay không?


>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Bùi Thị Phượng - Tổ tư vấn Luật Lao động Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Điều 36 Bộ luật lao động 2012 quy định về các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động có trường hợp:Hết hạn hợp đồng lao động, trừ trường hợp quy định tại khoản 6 Điều 192 của Bộ luật này” (khoản 1).

Theo quy định tại Điều 48 Bộ luật lao động năm 2012 quy định về trợ cấp thôi việc:Khi hợp đồng lao động chấm dứt theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 và 10 Điều 36 của Bộ luật này thì người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động đã làm việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên, mỗi năm làm việc được trợ cấp một nửa tháng tiền lương.” (khoản 1).

Căn cứ theo quy định của pháp luật nêu trên, đối với trường hợp của anh (chị) thì đây là trường hợp chấm dứt hợp đồng khi đã hết hạn hợp đồng lao động (khoản 1 Điều 36 Bộ luật lao động). Và đây cũng là một trong những trường hợp được hưởng trợ cấp thôi việc theo quy định tại Điều 48 Bộ luật lao động.Vì anh (chị) đã làm việc ở công ty được 02 năm (trên 12 tháng) cho nên khi thôi việc ở công ty này anh (chị) được trợ cấp thôi việc với mỗi năm làm việc là nửa tháng tiền lương.

Nhưng anh (chị) cần lưu ý nếu anh (chị) đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp, anh (chị) sẽ không hưởng trợ cấp thôi việc do công ty chi trả.

Khuyến nghị:

  1. Để có tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198hoặc E-mail: [email protected]
  2. Nội dung tư vấn pháp luật lao động mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.