-->

Mức bồi thường đối với tài sản trên đất là cây hàng năm?

Đối với cây hàng năm, mức bồi thường được tính bằng giá trị sản lượng của vụ thu hoạch...

Hỏi: Gia đình tôi hiện nay đang sử dụng một diện tích đất nông nghiệp được Nhà nước cấp sổ năm 2005 để trồng cây hàng năm. Nay Nhà nước có chính sách thu hồi đất và diện tích đất gia đình tôi đang sử dụng thuộc diện bị thu hồi. Đề nghị Luật sư tư vấn, trong trường hợp việc thu hồi đối với đất nhà tôi mà gây thiệt hại đến cây trồng thì mức bồi thường đối với cây hàng năm như nào? (Phạm Xuân Phúc - Khán Hòa)


>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Nguyễn Thị Tâm - Tổ tư vấn pháp luật đất đai của Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Điểm a Khoản 1 Điều 90 Luật đất đai năm 2013 quy định về bồi thường thiệt hại đối với cây trồng hàng năm như sau: “Đối với cây hàng năm, mức bồi thường được tính bằng giá trị sản lượng của vụ thu hoạch. Giá trị sản lượng của vụ thu hoạch được tính theo năng suất của vụ cao nhất trong 03 năm trước liền kề của cây trồng chính tại địa phương và giá trung bình tại thời điểm thu hồi đất”.

Như vậy, theo quy định của pháp luật, nếu việc thu hồi đất gây thiệt hại đối với tài sản trên đất là cây trồng hàng năm thì mức bồi thường được tính bằng giá trị sản lượng của vụ thu hoạch. Giá trị sản lượng của vụ thu hoạch được tính theo năng suất của vụ cao nhất trong 03 năm trước liền kề của cây trồng chính tại địa phương và giá trung bình tại thời điểm thu hồi đất của gia đình anh (chị).

Khuyến nghị:
  1. Để có tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198.
  2. Nội dung tư vấn pháp luật đất đai mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.