-->

Mở thêm cơ sở sản xuất kinh doanh, khai thuế ở đâu?

Việc phát sinh khai thuế của đơn vị trực thuộc cùng tỉnh với trụ sở chính nếu hai bên có thực hiện bộ máy kế toán độc lập thì mọi vấn đề khai thuế và nộp thuế sẽ tiến hành độc lập giữa các bên.

Hỏi: Công ty X là công ty Cổ phần, hiện tại công ty X muốn mở thêm cơ sở sản xuất kinh doanh. Đề nghị Luật sư tư vấn, doanh thu, chi phí và thuế của công ty cổ phần đều thực hiện ở trụ sở chính được không? (Nguyễn Linh - Hà Nội)
>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Vương Tùng Anh - Tổ tư vấn pháp luật doanh nghiệp Công ty Luật TNHH Everest trả lời:

Trường hợp khai thuế của anh (chị) có phát sinh tại chi nhánh chi nhánh cùng tỉnh tuy nhiên anh (chị) không nói rõ chi nhánh của mình hạch toán độc lập hay phụ thuộc. Vậy xin tư vấn cho anh (chị) ở cả hai trường hợp như sau:

- Về khai thuế GTGT:

Theo quy định tại điểm b, điểm d điều 11 thông tư 156/2013/TT-BTC có hướng dẫn về khai thuế giá trị gia tăng như sau: "Điều 11: Khai thuế Giá trị gia tăng. b) Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc kinh doanh ở địa phương cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cùng nơi người nộp thuế có trụ sở chính thì người nộp thuế thực hiện khai thuế giá trị gia tăng chung cho cả đơn vị trực thuộc.

Nếu đơn vị trực thuộc có con dấu, tài khoản tiền gửi ngân hàng, trực tiếp bán hàng hóa, dịch vụ, kê khai đầy đủ thuế giá trị gia tăng đầu vào, đầu ra có nhu cầu kê khai nộp thuế riêng phải đăng ký nộp thuế riêng và sử dụng hóa đơn riêng.

d) Nếu cơ sở sản xuất trực thuộc có hạch toán kế toán thì phải đăng ký nộp thuếtheo phương pháp khấu trừ tại địa phương nơi sản xuất, khi điều chuyển bán thành phẩm hoặc thành phẩm, kể cả xuất cho trụ sở chính phải sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng làm căn cứ kê khai, nộp thuế tại địa phương nơi sản xuất".

Vậy đối trường hợp chi nhánh cùng tỉnh của anh (chị) nếu không có bộ máy kế toán riêng thì sẽ thực hiện khai thuế GTGT tại trụ sở chính, nếu trường hợp chi nhánh có con dấu riêng, có tài khoản tiền gửi ngân hàng mà trực tiếp bán hàng hóa, nếu có nhu cầu kê khai nộp thuế riêng thì sẽ thực hiện khai thuế GTGTphát sinh tại chi nhánh riêng với trụ sở chính của công ty.

- Về thuế thu nhập doanh nghiệp:

Theo quy định tại điểm b điểm c khoản 1 điều 16 Thông tư 151/2014/TT-BTC hướng dẫn về khai thuế thu nhập doanhnghiệp như sau: "b) Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc hạch toán độc lập thì đơn vị trực thuộc nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp phát sinh tại đơn vị trực thuộc cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp đơn vị trực thuộc; c) Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc nhưng hạch toán phụ thuộc thì đơn vị trực thuộc đó không phải nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp; khi nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp, người nộp thuế có trách nhiệm khai tập trung tại trụ sở chính cả phần phát sinh tại đơn vị trực thuộc".

Vậy đối với thuế thu nhập doanh nghiệp nếu chi nhánh của anh (chị) hoạch toán độc lập thì sẽ nộp hồ sơ khai thuế tại địa điểm chi nhánh; nếu là hạch toán phụ thuộc thì công ty tiến hành khai chung với trụ sở chính.

- Về vấn đề khai thuế môn bài:

Theo hướng dẫn tại khoản 1 điều 17 thông tư 156/2013/TT-BTC như sau.

"Điều 17. Khai thuế môn bài

1. Người nộp thuế môn bài nộp Tờ khai thuế môn bài cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp

Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc (chi nhánh, cửa hàng...) kinh doanh ở cùng địa phương cấp tỉnh thì người nộp thuế thực hiện nộp Tờ khai thuế môn bài của các đơn vị trực thuộc đó cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của người nộp thuế".

Vậy đối với thuế môn bài công ty bạn sẽ thực hiện khai thuế đối với chi nhánh riêng và khai thuế đối với trụ sở chính riêng nhưng cùng một cơ quan thuế.

Tóm lại đối với việc phát sinh khai thuế của đơn vị trực thuộc cùng tỉnh với trụ sở chính nếu hai bên có thực hiện bộ máy kế toán độc lập thì mọi vấn đề khai thuế và nộp thuế sẽ tiến hành độc lập giữa các bên. Nếu giữa hai bên không tổ chức bộ máy kế toán độc lập thì ngoài thuế môn bài khai tại trụ sở chi nhánh thì các loại thuế khác sẽ khai, nộp tại đơn vị trụ sở chính.

Khuyến nghị:
  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected].
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật doanh nghiệp mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Tại thời điểm quý Vị đọc bài viết này, các điều luật chúng tôi viện dẫn có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung; các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.