-->

Luật sư tư vấn về tiền hoa hồng khấu trừ thuế thu nhập cá nhân như thế nào?

Các khoản thu nhập chịu thuế. Thu nhập từ tiền lương, tiền công. Tiền thù lao nhận được dưới các hình thức như: tiền hoa hồng đại lý bán hàng hóa, tiền hoa hồng môi giới...

Hỏi: Tiền hoa hồng khấu trừ thuế thu nhập cá nhân như thế nào? (Vũ Hoàng Dương - Hà Nội).

>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Nguyễn Thị Hoài Thương - Tổ tư vấn pháp luật kế toán - thuế của Công ty Luật TNHH Everest - Trả lời:

Theo hướng dẫn tại điểm c, d khoản 2 điều 2 thông tư 111/2013/TT-BTC hướng dẫn về các đối tượng không có hợp đồng lao động theo hướng dẫn của khoản i điều 25:

"Điều 2. Các khoản thu nhập chịu thuế.2. Thu nhập từ tiền lương, tiền công. c) Tiền thù lao nhận được dưới các hình thức như: tiền hoa hồng đại lý bán hàng hóa, tiền hoa hồng môi giới; tiền tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học, kỹ thuật; tiền tham gia các dự án, đề án; tiền nhuận bút theo quy định của pháp luật về chế độ nhuận bút; tiền tham gia các hoạt động giảng dạy; tiền tham gia biểu diễn văn hoá, nghệ thuật, thể dục, thể thao; tiền dịch vụ quảng cáo; tiền dịch vụ khác, thù lao khác. d) Tiền nhận được từ tham gia hiệp hội kinh doanh, hội đồng quản trị doanh nghiệp, ban kiểm soát doanh nghiệp, ban quản lý dự án, hội đồng quản lý, các hiệp hội, hội nghề nghiệp và các tổ chức khác."

Vậy theo hướng dẫn quy định tại khoản iđiều 25 có nêu hướng dẫn như sau:

"Điều 25. Khấu trừ thuế và chứng từ khấu trừ thuế. 1. Khấu trừ thuế. i) Khấu trừ thuế đối với một số trường hợp khác.Các tổ chức, cá nhân trảtiềncông, tiền thù lao, tiền chi kháccho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động(theo hướng dẫn tại điểm c, d, khoản 2, Điều 2 Thông tư này) hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân."

Vậy dựa trên quy định tại khoản i điều 25 và hướng dẫn của tổng cục thuế bằng công văn 2465/TCT-TNCN thì hướng dẫn trên được hiểu là các tổ chức, cá nhân chi trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không có hợp đồng lao động có các khoản chi về hoa hồng môi giới... thì sẽ tiến hành khấu trừ thuế 10% mà không có ràng buộc ở mức 2 triệu.

Khuyến nghị:

  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected].
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật kế toán - thuế mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Tại thời điểm quý vị đọc bài viết này, các điều luật chúng tôi viện dẫn có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung; các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.