Luật sư tư vấn về phụ cấp kiêm nhiệm của cán bộ xã

Được cấp có thẩm quyền phê chuẩn kết quả bầu cử hoặc quyết định bổ nhiệm kiêm nhiệm giữ một hoặc nhiều chức danh lãnh đạo đứng đầu cơ quan...

Hỏi:Xã tôi là xã loại 2, theo quy định số lượng cán bộ công chức tối đa là 23 người. Hiện nay số lượng biên chế đang có mặt tại xã là 22 người, trong đó có 2 người kiêm nhiệm gồm: 01 Bí thư đảng ủy xã kiêm chủ tịch HĐND xã và 01 Chủ tịch UBND xã kiêm phó bí thư đảng ủy xã. Hiện nay ở xã đang trả phụ cấp kiêm nhiệm cho Bí thư Đảng ủy kiêm chủ tịch HĐND là 20%, còn Chủ tịch UBND kiêm phó bí thư đảng ủy thì không được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm, như vậy có đúng không? Xin nói thêm là xã có 2 phó bí thư đảng ủy xã, hiện đang có 1 Phó bí thư thường trực, còn 1 phó bí thư nữa là do Chủ tịch UBND xã kiêm nhiệm (Đỗ Hanh - Hà Nội)

Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198  Luật gia Nguyễn Thanh Hương - Tổ tư vấn pháp luật lao động của Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:
Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Nguyễn Thanh Hương - Tổ tư vấn pháp luật lao động của Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Theo quy định tại mục 1 phần 2 Nghị định số: 78/2005/TT-BNV hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp kiêm nhiệm đối với cán bộ, công chức, viên chức kiêm nhiệm chức danh lãnh đạo đứng đầu cơ quan, đơn vị khác:“II- ĐIỀU KIỆN VÀ NGUYÊN TẮC HƯỞNG PHỤ CẤP:1. Cán bộ, công chức, viên chức kiêm nhiệm chức danh lãnh đạo đứng đầu cơ quan, đơn vị khác quy định tại mục I Thông tư này được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm khi có đủ 2 điều kiện sau:a) Đang giữ chức danh lãnh đạo (bầu cử hoặc bổ nhiệm) ở một cơ quan, đơn vị;b) Được cấp có thẩm quyền phê chuẩn kết quả bầu cử hoặc quyết định bổ nhiệm kiêm nhiệm giữ một hoặc nhiều chức danh lãnh đạo đứng đầu cơ quan, đơn vị khác mà chức danh lãnh đạo đứng đầu ở cơ quan, đơn vị khác này theo cơ cấu tổ chức bộ máy được bố trí biên chế chuyên trách người đứng đầu nhưng hoạt động kiêm nhiệm”.

Do trường hợp mà bạn hỏi người này có chức danh chính là Chủ tịch Uỷ ban nhân dân, chức danh kiêm nhiệm là phó bí thư đảng ủy – đây không phải là chức danh lãnh đạo đứng đầu cơ quan, đơn vị khác nên sẽ không đủ điều kiện được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm theo quy định trên.

Khuyến nghị:

  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected]
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật lao động mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Tại thời điểm quý Vị đọc bài viết này, các điều luật chúng tôi viện dẫn có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung; các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.