Luật sư tư vấn về hợp đồng cung cấp hàng hóa

Giao dịch dân sự có hiệu lực khi có đủ các điều kiện sau đây: a) Người tham gia giao dịch có năng lực hành vi dân sự...

Hỏi: Công ty A ký kết hợp đồng cung cấp hàng hóa với công ty B. Nhưng sau đó, công ty A không thực hiện hợp đồng đó, mà chuyển lại cho công ty C thực hiện (công ty A và công ty C đều có cùng một giám đốc).Bên B đã thanh toán một phần tiền hợp đồng vào tài khoản của công ty A. Hóa đơn do bên công ty C xuất. Vậy luật sư cho em hỏi các thủ tục cần thiết để tạo tính hợp pháp cho hợp đồng và các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo hợp đồng? (Khánh Ly - Ninh Bình)

>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Bùi Thị Phượng - Tổ tư vấn pháp luậtdân sựCông ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Theo thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi thì để một hợp đồng có tính hợp pháp thì phải căn cứ vào Điều 122 Bộ luật Dân sự năm 2005, cụ thể:

"Điều 122.Điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự

1. Giao dịch dân sự có hiệu lực khi có đủ các điều kiện sau đây: a) Người tham gia giao dịch có năng lực hành vi dân sự; b) Mục đích và nội dung của giao dịch không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội; c) Người tham gia giao dịch hoàn toàn tự nguyện.

2. Hình thức giao dịch dân sự là điều kiện có hiệu lực của giao dịch trong trường hợp pháp luật có quy định".

Căn cứ vào Điều 522 Bộ luật Dân sự năm 2005 có quy định như sau:

"Điều 522.Nghĩa vụ của bên cung ứng dịch vụ

Bên cung ứng dịch vụ có các nghĩa vụ sau đây:

1. Thực hiện công việc đúng chất lượng, số lượng, thời hạn, địa điểm và các thoả thuận khác;

2. Không được giao cho người khác thực hiện thay công việc, nếu không có sự đồng ý của bên thuê dịch vụ;

3. Bảo quản và phải giao lại cho bên thuê dịch vụ tài liệu và phương tiện được giao sau khi hoàn thành công việc;

4. Báo ngay cho bên thuê dịch vụ về việc thông tin, tài liệu không đầy đủ, phương tiện không bảo đảm chất lượng để hoàn thành công việc;

5. Giữ bí mật thông tin mà mình biết được trong thời gian thực hiện công việc, nếu có thoả thuận hoặc pháp luật có quy định;

6. Bồi thường thiệt hại cho bên thuê dịch vụ, nếu làm mất mát, hư hỏng tài liệu, phương tiện được giao hoặc tiết lộ bí mật thông tin".

Căn cứ vào Điều 81 Luật Thương mại năm 2005 có quy định như sau:

"Điều 81.Hợp tác giữa các bên cung ứng dịch vụ

Trường hợp theo thỏa thuận hoặc dựa vào tình hình cụ thể, một dịch vụ do nhiều bên cung ứng dịch vụ cùng tiến hành hoặc phối hợp với bên cung ứng dịch vụ khác thì mỗi bên cung ứng dịch vụ có các nghĩa vụ sau đây:

1. Trao đổi, thông tin cho nhau về tiến độ công việc và yêu cầu của mình có liên quan đến việc cung ứng dịch vụ, đồng thời phải cung ứng dịch vụ vào thời gian và theo phương thức phù hợp để không gây cản trở đến hoạt động của bên cung ứng dịch vụ đó;

2. Tiến hành bất kỳ hoạt động hợp tác cần thiết nào với các bên cung ứng dịch vụ khác".

Khi hợp đồng của bạn đáp ứng đủ các điều kiện tại Điều 122 (như trên)thì hợp đồng đó có tính hợp pháp và phát sinh hiệu lực trên thực tế. Tuy nhiên do Công ty A và Công ty B là hai chủ thể trực tiếp ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ cho nên để hợp đồng được hợp pháp thì Công ty A và Công ty C phải thực hiện việc chuyển nhượng công việc mà Công ty A đang thực hiện. Theo quy định tại Khoản 2 Điều 522 (như trên) thì nếu việc giao cho bên thứ bathực hiện công việc thì để hợp pháp chỉ cần sự đồng ý của bên thuê dịch vụ là hợp pháp, trong trường hợp bên cung ứng dịch vụ tự ý chuyển giao công việc cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý của bên thuê dịch vụ thì hợp đồng giữa Công ty A và Công ty B sẽ vô hiệu. Hoặc trong trường hợp bạn và phía Công ty A có thỏa thuận về việc thêm một bên cung ứng dịch nữa thì việc thực hiện hợp đồng giữ ba Công ty sẽ đều hợp pháp.

Việc trả tiền thì bạn nên trả cho bên nào thì nhận hóa đơn từ bên đó để tránh các rủi ro sau này cóthể xảy ra khi đã kết thúc hợp đồn dịch vụ giữa các bên.

Với trường hợp chuyển giao hợp đồngkhi thực hiện việc chuyển giao công việc thì mọi quyền và nghĩa vụ phát sinh giữa Công ty A và Công ty B sẽ chấm dứt thay và đó là quyền và nghĩa vụ giữa Công ty B và Công ty C sẽ phát sinh theo quy định của pháp luật.

Khuyến nghị:

  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected]
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật dân sự mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Tại thời điểm quý Vị đọc bài viết này, các điều luật chúng tôi viện dẫn có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung; các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.