-->

Luật sư tư vấn về bảo đảm dự thầu để thực hiện hợp đồng

Bảo đảm dự thầu áp dụng trong các trường hợp sau đây: a) Đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chào hàng cạnh tranh đối với gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp và gói thầu hỗn hợp;...

Hỏi: Em đang thực hiện gói thầu bảo hiểm (dịch vụ phi tư vấn) có giá trị gói thầu 300 triệu bằng hình thức chào hàng cạnh tranh rút gọn. Theo Điều 11 của Luật đấu thầu thì gói thầu trên phải thực hiện bảo đảm dự thầu. Điều 66 của Luật đấu thầu thì phải thực hiện bảo đảm thực hiện hợp đồng. Vậy luật sư tư vấn giúp em nếu giá trị gói thầu không lớn và giá trị bảo đảm nhỏ thì có cần thiết phải làm bảo đảm không? (Hạ Linh - Sóc Trăng)

>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Bùi Thị Phượng - Tổ tư vấn pháp luật doanh nghiệp Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Theo quy định tại điều 11 của luật đấu thầu năm 2014 có quy định :

"Điều 11. Bảo đảm dự thầu

1. Bảo đảm dự thầu áp dụng trong các trường hợp sau đây: a) Đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chào hàng cạnh tranh đối với gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp và gói thầu hỗn hợp; b) Đấu thầu rộng rãi và chỉ định thầu đối với lựa chọn nhà đầu tư".

Như vậy, đối với trường hợp theo quy định tại điều a và điểm b điều 11 luật đấu thầu năm 2014 sẽ phải thực hiện bảo đảm dự thầu. Còn đối với trường hợp bảo đảm thực hiện hợp đồng sau khi trúng thầu sẽ được quy định tại điều 66 luật đấu thầu năm 2014.

"Điều 66. Bảo đảm thực hiện hợp đồng

1. Bảo đảm thực hiện hợp đồng được áp dụng đối với nhà thầu được lựa chọn, trừ nhà thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, nhà thầu được lựa chọn theo hình thức tự thực hiện và tham gia thực hiện của cộng đồng.

2. Nhà thầu được lựa chọn phải thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng trước thời điểm hợp đồng có hiệu lực.

3. Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu, giá trị bảo đảm thực hiện hợp đồng được quy định trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu theo mức xác định từ 2% đến 10% giá trúng thầu.

4. Thời gian có hiệu lực của bảo đảm thực hiện hợp đồng tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực cho đến ngày các bên hoàn thành nghĩa vụ theo hợp đồng hoặc ngày chuyển sang thực hiện nghĩa vụ bảo hành đối với trường hợp có quy định về bảo hành. Trường hợp cần gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng, phải yêu cầu nhà thầu gia hạn tương ứng thời gian có hiệu lực của bảo đảm thực hiện hợp đồng.

5. Nhà thầu không được hoàn trả bảo đảm thực hiện hợp đồng trong trường hợp sau đây: a) Từ chối thực hiện hợp đồng khi hợp đồng đã có hiệu lực; b) Vi phạm thỏa thuận trong hợp đồng; c) Thực hiện hợp đồng chậm tiến độ do lỗi của mình nhưng từ chối gia hạn hiệu lực của bảo đảm thực hiện hợp đồng".

Như vậy, đây là gói thầu công ty chị trúng thầu mà không phải gói thầu do công ty chị tự thực hiện, do đó, sẽ phải làm bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định tại điều 66 của luật đấu thầu năm 2014. Vì vậy, tuygiá trị gói thầu không lớn và giá trị bảo đảm nhỏ nhưng vẫn phải làm bảo đảm.

Khuyến nghị:

  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected].
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật doanh nghiệp mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Tại thời điểm quý Vị đọc bài viết này, các điều luật chúng tôi viện dẫn có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung; các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.