Luật sư tư vấn ủy quyền sử dụng đất

Hợp đồng ủy quyền là sự thoả thuận giữa các bên, theo đó bên được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện công việc nhân danh bên ủy quyền, còn bên ủy quyền chỉ phải trả thù lao, nếu có thoả thuận hoặc pháp luật có quy định

Hỏi: Cho tôi hỏi nếu người đứng tên trong quyền sử dụng đất làm giấy ủy quyền cho một người khác thay mặt mình toàn quyền định đoạt thửa đất đó có được không (do người đứng tên đó không muốn phiền phức về giấy tờ, thời gian đi lại). Quy định pháp luật trường hợp này thế nào? ( Minh Hà - Hưng Yên)
>>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
>>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Phạm Thị Mai Phương – Tổ tư vấn pháp luật Đất đai – Công ty Luật TNHH Everest – trả lời:

Hợp đồng ủy quyền định đoạt quyền sử dụng đất là một dạng của hợp đồng ủy quyền theo quy định tạiBộ luật dân sự 2005:

Điều 581. Hợp đồng ủy quyền

"Hợp đồng ủy quyền là sự thoả thuận giữa các bên, theo đó bên được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện công việc nhân danh bên ủy quyền, còn bên ủy quyền chỉ phải trả thù lao, nếu có thoả thuận hoặc pháp luật có quy định."

Theo đó, sau khi xác lập hợp đồng ủy quyền định đoạt quyền sử dụng đất, người được ủy quyền thay mặt người ủy quyền thực hiện các giao dịch định đoạt quyền sử dụng đất trong phạm vi ủy quyền.

Về nguyên tắc, các giao dịch liên quan đến bất động sản phải xác lập bằng văn bản. Do đó, hợp đồng ủy quyền định đoạt quyền sử dụng đất phải lập thành văn bản.


Căn cứ vàoLuật công chứng 2014:

Điều 42. Phạm vi công chứng hợp đồng, giao dịch về bất động sản

"Công chứng viên của tổ chức hành nghề công chứng chỉ được công chứng hợp đồng, giao dịch về bất động sản trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi tổ chức hành nghề công chứng đặt trụ sở, trừ trường hợp công chứng di chúc, văn bản từ chối nhận di sản là bất động sản và văn bản ủy quyền liên quan đến việc thực hiện các quyền đối với bất động sản.

Theo quy định trên hợp đồng ủy quyền định đoạt quyền sử dụng phải công chứng, chứng thực mới phát sinh hiệu lực pháp luật.

Khuyến nghị:

  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected]
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật hành chính mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.