-->

Luật sư tư vấn điều kiện xuất hóa đơn cho chi nhánh của doanh nghiệp

Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc kinh doanh ở địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính thì đơn vị trực thuộc nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của đơn vị trực thuộc

Hỏi: Công ty em có trụ sở ở Hà Nội, và có mở chi nhánh hạch toán phụ thuộc tại TP Hồ Chí Minh, chi nhánh có văn phòng giao dịch riêng, có mã số thuế và con dấu riêng, sắp tới chi nhánh phát sinh doanh thu và muốn phát hành hóa đơn riêng. Đề nghị Luật sư tư vấn, chi nhánh có được phép tự lấy hóa đơn đầu vào không hay là chi nhánh cuối tháng phải tập hợp những mặt hàng đã xuất hóa đơn gửi ra công ty ngoài Hà Nội để công ty xuất hóa đơn cho chi nhánh? (Vũ Thịnh - Hà Nội)

Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Nguyễn Thanh Thu - Tổ tư vấn pháp luật doanh nghiệp Công ty Luật TNHH Everest trả lời:

Công ty bạn có trụ sở tại Thành Phố Hà Nội, chi nhánh hạch toán phụ thuộc tại thành phố Hồ Chí Minh có văn phòng giao dịch, mã số thuế và con dấu riêng, phát sinh doanh thu thì chi nhánh này có nghĩa vụ nộp thuế với cơ quan thuế nơi có cơ quan trực thuộc về thuế Môn Bài và thuế GTGT.

Về thuế môn bài theo hướng dẫn tại điều 17 thông tư 156/2015/TT-BTC như sau: "1. Người nộp thuế môn bài nộp Tờ khai thuế môn bài cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc ở khác địa phương cấp tỉnh nơi người nộp thuế có trụ sở chính thì đơn vị trực thuộc thực hiện nộp Tờ khai thuế môn bài của đơn vị trực thuộc cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp đơn vị trực thuộc."

Về khai thuế GTGT cho đơn vị trực thuộc khác tỉnh theo hướng dẫn tại khoản c điều 11 thông tư 156/2013/TT-BTC như sau: "c) Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc kinh doanh ở địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính thì đơn vị trực thuộc nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của đơn vị trực thuộc"

Về việc hóa đơn đối với chi nhánh khách tỉnh với trụ sở chính theo hướng dẫn tại thông tư 39/2014/TT-BTC hướng dẫn như sau:

- Nếu chi nhánh của bạn sử dụng chung hóa đơn của trụ sở chinh vậy theo hướng dẫn tại khoản 3 khoản 4 điều 9 thông tư 39/2014/TT-BTC như sau: "Trường hợp tổ chức khi thay đổi tên, địa chỉ thông báo phát hành số lượng hóa đơn còn tiếp tục sử dụng không có hóa đơn mẫu hoặc các chi nhánh trực thuộc sử dụng chung mẫu hóa đơn với trụ sở chính khi thông báo phát hành hóa đơn không đủ hóa đơn mẫu thì được sử dụng 01 số hóa đơn đầu tiên sử dụng theo tên, địa chỉ mới hoặc được phân bổ để làm hóa đơn mẫu. Trên hóa đơn dùng làm mẫu gạch bỏ số thứ tự đã in sẵn và đóng chữ “Mẫu” để làm hóa đơn mẫu. Các hóa đơn dùng làm hóa đơn mẫu không phải thực hiện thông báo phát hành (không kê khai vào số lượng hóa đơn phát hành tại Thông báo phát hành hóa đơn). Trường hợp tổ chức có các đơn vị trực thuộc, chi nhánh có sử dụng chung mẫu hóa đơn của tổ chức nhưng khai thuế giá trị gia tăng riêng thì từng đơn vị trực thuộc, chi nhánh phải gửi Thông báo phát hành cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Trường hợp tổ chức có các đơn vị trực thuộc, chi nhánh có sử dụng chung mẫu hóa đơn của tổ chức nhưng tổ chức thực hiện khai thuế giá trị gia tăng cho đơn vị trực thuộc, chi nhánh thì đơn vị trực thuộc, chi nhánh không phải Thông báo phát hành hóa đơn."

Vậy trường hợp này nếu dùng chung mẫu hóa đơn với trụ sở chính thì đơn vị chi nhánh của bạn sẽ tiến hành thông báo phát hành hóa đơn với cơ quan thuế nơi chuyển đến và sử dụng hóa đơ như bình thường.Trường hợp nếu chi nhánh không sử dụng chung mẫu hóa đơn với trụ sở chính thì chi nhánh phải tiến hành đặt in hoặc tự in hóa đơn theo quy định tại điều 6 và điều 8 thông tư 39/2014/TT-BTC.

Trường hợp tổ chức kinh doanh đặt in hóa đơn cho các đơn vị trực thuộc thì tên tổ chức kinh doanh phải được in sẵn phía trên bên trái của tờ hóa đơn. Các đơn vị trực thuộc đóng dấu hoặc ghi tên, mã số thuế, địa chỉ vào tiêu thức “tên, mã số thuế, địa chỉ người bán hàng” để sử dụng.Đối với hóa đơn do Cục Thuế đặt in, tên Cục Thuế được in sẵn phía trên bên trái của tờ hóa đơn.

Khuyến nghị:

  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected].
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật doanh nghiệp mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Tại thời điểm quý vị đọc bài viết này, các điều luật chúng tôi viện dẫn có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung; các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.