-->

Luật quy định thế nào về danh sách công ty trách nhiệm hữu hạn

Nội dung danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn quy định tại Điều 26 luật Doanh nghiệp 2014.

Hỏi: Xin luật sư có thể hướng dẫn, danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn được lập phải có các nội dung chủ yếu nào? (Thanh Bình - Hưng Yên)
Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Nguyễn Thị Kiều Anh - Tổ tư vấn pháp luật doanh nghiệp Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Điều 26 Luật doanh nghiệp 2014 quy định danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn (công ty TNHH) phải có các nội dung chủ yếu sau:
- Thứ nhất, họ, tên, chữ ký, địa chỉ, quốc tịch, địa chỉ thường trú và các đặc điểm cơ bản khác của các thành viên là cá nhân
- Thứ hai, tên, mã số doanh nghiệp và địa chỉ trụ sở chính của thành viên là tổ chức
- Thứ ba, họ, tên, chữ ký, địa chỉ, quốc tịch, địa chỉ thường tú của người đại diện theo ủy quyền hoặc đại diện theo pháp luật của thành viên là tổ chức
- Thứ tư, phần vốn, giá trị vốn góp, loại tài sản, số lượng, giá trị của từng loại tài sản góp vốn, thời hạn góp vốn phần vốn góp của từng thành viên.

Như vậy, danh sách thành viên công ty TNHH phải đáp ứng đủ 4 nội dung theo quy định tại Điều 26 Luật doanh nghiệp 2014.

Khuyến nghị:

  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected].
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật doanh nghiệp mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Tại thời điểm quý vị đọc bài viết này, các điều luật chúng tôi viện dẫn có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung; các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.