-->

Làm thế nào để tặng cho nhà mà không phải nộp thuế?

Em anh (chị) muốn làm thủ tục tặng cho anh (chị) căn nhà, nhưng tài sản đó là tài sản chung. Do đó để không phải chịu thuế thu nhập cá nhân thì em gái anh (chị) nên làm thủ tục tách tài sản căn nhà đấy ra làm tài sản riêng của em gái sau đó làm thủ tục tặng nhà.

Hỏi: Xin chào luật sư, tôi có em gái và em gái tôi đã lấy chồng. Vợ chồng em gái tôi có một căn nhà. Bây giờ vợ chồng em gái tôi muốn tặng căn nhà đó cho tôi (tôi đã lập gia đình). Tôi có tham khảo một số luật về thuế cho tặng và được biết anh chị em trong nhà tặng cho nhau thì không phải đóng thuế thu nhập cá nhân. Nhưng miếng đất em tôi đang đứng tên lại có tên của chồng. Đề nghị Luật sư tư vấn, có cách nào để em tôi có thể tặng miếng đất đó cho tôi mà không bị đóng thuế thu nhập cá nhân? (Nông Thanh Trang – Yên Bái)

>>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
>>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Trần Thu Trang - Tổ tư vấn pháp luật bất động sản của Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Khoản 4 Điều 4 Luật thuế thu nhập cá nhân năm 2007,sửa đổi bổ sung năm 2012

“4. Thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản giữa vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội; ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh, chị, em ruột với nhau”.

2, Em anh (chị) muốn làm thủ tục tặng cho anh (chị) căn nhà, nhưng trên giấy tờ căn nhà đó lại có cả tên của chồng em anh (chị). Như vậy để không phải chịu thuế thu nhập cá nhân thì em gái anh (chị) nên làm thủ tục tách tài sản căn nhà đấy ra làm tài sản riêng của em gái anh (chị) bằng cách chồng của em gái anh (chị) chuyển quyền sử dung đất hoặc tặng cho tài sản, bởi thực chất thì tài sản này là tài sản chung hợp nhất trong thời kỳ hôn nhân của em gái anh (chị),vì thế việc tách ra làm tài sản riêng của em gái ban thì sẽ hợp pháp để em gái anh (chị) làm thủ tục tặng ,cho nhà cho anh (chị).

Trước tiên thì chồng em gái anh (chị) phải lập văn bản tặng cho quyền sử dụng đất hoặc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và mang hợp đồng đó đi công chứng

Về trình tự, thủ tục làm hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất:

Theo quy định tại điểm a, d Khoản 3 Điều 167 Luật đất đai 2013 quy định:"a) Hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất phải được công chứng hoặc chứng thực, trừ trường hợp kinh doanh bất động sản quy định tại điểm b khoản nàyd) VIệc công chứng thực hiện tại các tổ chức hành nghề công chứng, việc chứng thực thực hiện tại ủy ban nhân dân cấp xã".

Như vậy, để thực hiện việc tặng cho quyền sử dụng đất từ em gái anh (chị) sang cho anh (chị) trước tiên vợ chồng em gái anh (chị) phải đến một tổ chức công chứng trên địa bản tỉnh, thành phố nơi có đất hoặc UBND cấp xã để công chứng/chứng thực hợp đồng tặng cho này. Sau khi có hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất đã được công chứng/chứng thực thì em gái anh (chị) tiến hành thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất của em gái anh (chị) tại văn phòng đăng ký đất đai.Sau đó thì em gái anh (chị) lại làm tương tự như vậy để tặng cho quyền sử dụng đất cho anh (chị).

Về hồ sơ bao gồm:Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất;Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;Giấy tờ khác, như chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu...

Cụ thể :Theo khoản 1,2 Điều 79 Nghị Định 43/2014 quy đinh chi tiết thi hành một số điều của luật đất đai

Điều 79 Trình tư ,thủ tục chuyển đổi,chuyển nhượng,cho thuê,cho thuê lại,thừa kế,tặng cho ,góp vốn bằng quyền sử dụng đất,quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất,chuyển quyền sử dụng đất,quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng

"1. Người sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ thực hiện quyền của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất.Trường hợp thực hiện quyền của người sử dụng đất đối với một phần thửa đất thì người sử dụng đất đề nghị Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện đo đạc tách thửa đối với phần diện tích cần thực hiện quyền của người sử dụng đất trước khi nộp hồ sơ thực hiện quyền của người sử dụng đất.2. Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, nếu đủ điều kiện thực hiện các quyền theo quy định thì thực hiện các công việc sau đây: a) Gửi thông tin địa chính đến cơ quan thuế để xác định và thông báo thu nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định; b) Xác nhận nội dung biến động vào Giấy chứng nhận đã cấp theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường.Trường hợp phải cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người sử dụng đất; c) Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại".

Khuyến nghị:

  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected].
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật bất động sản mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.