-->

Làm di chúc cho tổ chức nước ngoài hưởng di sản của mình

Việc phân chia di sản được thực hiện theo ý chí của người để lại di chúc; nếu di chúc không xác định rõ phần của từng người thừa kế thì di sản được chia đều cho những người được chỉ định trong di chúc, trừ trường hợp có thoả thuận khác...

Hỏi: Làm di chúc cho tổ chức nước ngoài hưởng di sản của mình? Tôi muốn được tư vấn luật về trường hợp như sau: Bố mẹ tôi đã mất để lại di sản và bố mẹ tôi có hai người con. Theo như di chúc để lại đã được chứng thực tại phường, di sản để lại gồm 1 căn nhà và 1 mảnh đất và được yêu cầu phải chia cho công bằng. Ngoài ra còn một di chúc là giấy viết tay không chứng thực của mẹ tôi ghi về số tiền mặt trong ngân hàng sẽ cho ai bao nhiêu.Tôi muốn lập một di chúc cá nhân đề nghị hiến tặng toàn bộ số tiền thừa hưởng của tôi cho quỹ bảo tồn hiên nhiên ở nước ngoài. Vậy cho tôi hỏi, chi phí và thủ tục để thực hiện là như thế nào. Và giả sử khi tôi mất đi thì ai sẽ là người giữ những giấy tờ của tôi để biết mà đảm bảo mọi việc được thực hiện đúng? (Minh Thuận - Bình Dương)

>>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
>>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Nguyễn Thành Đạt - Tổ tư vấn pháp luật thừa kế - Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

1. Trường hợp, cha mẹ của bạn mất có để lại di chúc thì di sản thừa kế sẽ được chia theo di chúc.

Theo quy định tại Điều 684 Bộ luật dân sự năm 2005 về phân chia di sản theo di chúc thì:

"1. Việc phân chia di sản được thực hiện theo ý chí của người để lại di chúc; nếu di chúc không xác định rõ phần của từng người thừa kế thì di sản được chia đều cho những người được chỉ định trong di chúc, trừ trường hợp có thoả thuận khác.

2. Trong trường hợp di chúc xác định phân chia di sản theo hiện vật thì người thừa kế được nhận hiện vật kèm theo hoa lợi, lợi tức thu được từ hiện vật đó hoặc phải chịu phần giá trị của hiện vật bị giảm sút tính đến thời điểm phân chia di sản; nếu hiện vật bị tiêu huỷ do lỗi của người khác thì người thừa kế có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại.

3. Trong trường hợp di chúc chỉ xác định phân chia di sản theo tỷ lệ đối với tổng giá trị khối di sản thì tỷ lệ này được tính trên giá trị khối di sản đang còn vào thời điểm phân chia di sản".

Theo đó, căn nhà và mảnh đất sẽ được chia đôi cho 2 người con. Về tiền mặt trong ngân hàng, mẹ bạn có viết di chúc chỉ định chia thế nào thì số tiền đó sẽ được chia theo di chúc.

2. Trường hợp bạn muốn hiến toàn bộ di sản mà bạn được thừa kế cho quỹbảo tồn thiên nhiên ở nước ngoài.

Sau khi đã nhận được di sản thừa kế do bố mẹ bạn để lại, bạn có thể lập một di chúc khác hiến toàn bộ di sản mà bạn thừa kế do quỹ bảo tồn thiên nhiên ở nước ngoài.

Di chúc này cần được lập thành văn bản với nội dung cụ thểđược quy định tại Điều 653 BLDS. Bạn có thể yêu cầu công chứng hoặc chứng thực bản di chúc. Trong di chúcbạn có thể chỉ định người quản lý di sản. Người quản lý di sản có các quyền và nghĩa vụ cụ thể theo quy định tại Điều 639 và Điều 640 BLDS năm 2005.

Khuyến nghị:

  1. Để có tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198.
  2. Nội dung tư vấn pháp luật thừa kế mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.