Là giám đốc công ty TNHH có được làm giám đốc công ty cổ phần nữa không ?

Như vậy, kể từ ngày 1/7/2015 thì giám đốc, tổng giám đốc của công ty cổ phần được làm giám đốc, tổng giám đốc của công ty khác

Hỏi: Cho tôi hỏi giám đốc công ty TNHH có được đồng thời làm giám đốc công ty cổ phần không? Nếu tôi muốn sang làm giám đốc công ty cổ phần thì có cách nào là hợp lý nhất?(Thanh Hương - Hà Nội)

Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Hà Thị Phương - Tổ tư vấn pháp luật doanh nghiệp - Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Luật doanh nghiệp năm 2014 có hiệu lực từ ngày 1/7/2015 thay thế luật doanh nghiệp 2005. Theođó một vài quy định của luật doanh nghiệp 2005 được thay thế và được hủy bỏ, quy định vềgiám đốc và tổng giám đốc củacông ty cổ phần cũng được thay đổi theo luật doanh nghiệp 2014 như sau:

Căn cứ điều 157 LDN 2014 quy định giám đốc, tổng giám đốc công ty

1. Hội đồng quản trị bổ nhiệm một ngườ itrong số họ hoặc thuê người khác làm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

2. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của công ty; chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị; chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao.

Nhiệm kỳ của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc không quá 05 năm; có thể được bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

Tiêu chuẩn và điều kiện của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc áp dụng theo quy địnhtại Điều 65 của Luật này.

Điều 65. Tiêu chuẩn và điều kiện làm giám đốc, tổng giám đốc.

1. Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật này.

2. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệmtrongquản trị kinh doanh của công ty, nếu Điều lệ công ty không có quy định khác.

3. Đối với công ty con của công ty có phần vốn góp, cổ phần do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ thì ngoài các tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của người quản lý công ty mẹ và người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty đó.

Như vậy, kể từ ngày 1/7/2015 thì giám đốc, tổng giám đốc của công ty cổ phần được làm giám đốc, tổng giám đốc của công ty khác. Do vậy, việc bạn đã và đang làm giám đốc ở công ty TNHH thì bạn vẫn có thể đồng thời làm giám đốc tại công ty cổ phần.

Khuyến nghị:
  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected]
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật doanh nghiệp mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Tại thời điểm quý Vị đọc bài viết này, các điều luật chúng tôi viện dẫn có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung; các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.