-->

Kinh doanh in ấn, cần điều kiện gì?

Cơ sở in cần đáp ứng một số điều kiện: Có thiết bị in, có đủ điều kiện về an ninh - trật tự, bảo vệ môi trường, có chủ sở hữu là tổ chức, cá nhân Việt Nam...

Luật sư tư vấn pháp luật - Tổng đài tư vấn (24/7): 1900 6198Luật gia Nguyễn Thị Mai- Công ty Luật TNHH Everest - Tổng đài tư vấn (24/7):1900 6198

Khái niệm in ấn

"In là sử dụng công nghệ, thiết bị để tạo ra sản phẩm in" (Khoản 2 Điều 2 Nghị định số 60/2014/NĐ-CP quy định về hoạt động in).

"Sản phẩm in là sản phẩm được tạo ra bằng công nghệ, thiết bị ngành in trên các loại vật liệu khác nhau, bao gồm:a) Báo, tạp chí và các ấn phẩm báo chí khác theo quy định của pháp luật về báo chí;b) Mẫu, biểu mẫu giấy tờ do cơ quan nhà nước ban hành;c) Tem chống giả;d) Hóa đơn tài chính, các loại thẻ, giấy tờ có sẵn mệnh giá hoặc dùng để ghi mệnh giá (không bao gồm tiền);đ) Xuất bản phẩm theo quy định của pháp luật về xuất bản;e) Bao bì, nhãn hàng hóa;g) Tài liệu, giấy tờ của tổ chức, cá nhân;h) Các sản phẩm in khác" (Khoản 4 Điều 2Nghị định số 60/2014/NĐ-CP quy định về hoạt động in).

"Thiết bị ngành in là máy móc, công cụ để thực hiện một hoặc nhiều công đoạn chế bản, in, gia công sau in, photocopy" (Khoản 5Điều 2 Nghị định số 60/2014/NĐ-Cp quy định về hoạt động in).

"Cơ sở in là doanh nghiệp, hộ kinh doanh, đơn vị sự nghiệp công lập trực tiếp thực hiện đầy đủ hoặc từng công đoạn chế bản, in, gia công sau in" (Khoản 6 Điều 2 Nghị định số 60/2014/NĐ-Cp quy định vè hoạt động in).

Điều kiện cần khi kinh doanh in ấn


Theo quy định tại Khoản 9Điều 2 Nghị định số 60/2014/NĐ-CP quy định về hoạt động in:Chủ sở hữu cơ sở in, cơ sở dịch vụ photocopy là tổ chức, cá nhân nắm giữ vốn của cơ sở in, cơ sở dịch vụ photocopy hoặc là thành viên hợp danh trong trường hợp cơ sở in, cơ sở dịch vụ photocopy là công ty hợp danh theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

Người đứng đầu cơ sở in, cơ sở dịch vụ photocopy là người đại diện theo pháp luật được ghi tên tại một trong các loại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đầu tư hoặc quyết định bổ nhiệm của cơ quan có thẩm quyền đối với cơ sở in, cơ sở dịch vụ photocopy là đơn vị sự nghiệp công lập.

Điều kiện hoạt động của cơ sở in:

Thứ nhất, theo quy định tại Khoản 6 Điều 2Nghị định số 60/2014/NĐ-CP quy định về hoạt động in, thì cơ sở in là doanh nghiệp, hộ kinh doanh, đơn vị sự nghiệp công lập trực tiếp thực hiện đầy đủ hoặc từng công đoạn chế bản, in, gia công sau in.

Thứ hai, đối với hoạt động in báo, tạp chí và các ấn phẩm báo chí khác theo quy định của pháp luật về báo chí;mẫu, biểu mẫu giấy tờ do cơ quan nhà nước ban hành;tem chống giả;hóa đơn tài chính, các loại thẻ, giấy tờ có sẵn mệnh giá hoặc dùng để ghi mệnh giá (không bao gồm tiền) cần có các điều kiện sau đây:

(i)Là doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập, hộ kinh doanh về hoạt động in (kể cả cơ sở in hoạt động độc lập và trực thuộc doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong các ngành, nghề, lĩnh vực khác);

(ii) Có thiết bị in để thực hiện ít nhất một trong các công đoạn chế bản, in, gia công sau in;

(iii) Có mặt bằng để thực hiện chế bản, in, gia công sau in ngoài khu dân cư, trừ cơ sở in chỉ sử dụng công nghệ, thiết bị in la-de (laser), in phun khổ từ A0 trở xuống và cơ sở in là hộ gia đình hoạt động in lưới (lụa) thủ công;

(iv) Có đủ điều kiện về an ninh - trật tự, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật;

(v) Có chủ sở hữu là tổ chức, cá nhân Việt Nam;

(vi) Có người đứng đầu là công dân Việt Nam, thường trú hợp pháp tại Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và có trình độ cao đẳng trở lên về chuyên ngành in hoặc được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý hoạt động in.

Thứ ba, đối với hoạt động xuất bản phẩm theo quy định của pháp luật về xuất bản;bao bì, nhãn hàng hóa; tài liệu, giấy tờ của tổ chức, cá nhân; các sản phẩm in khác thì ngoài việc phải đáp ứng các điều kiện củahoạt động in báo, tạp chí và các ấn phẩm báo chí khác theo quy định của pháp luật về báo chí;mẫu, biểu mẫu giấy tờ do cơ quan nhà nước ban hành;tem chống giả;hóa đơn tài chính, các loại thẻ, giấy tờ có sẵn mệnh giá hoặc dùng để ghi mệnh giá (không bao gồm tiền) thì còn phải đáp ứng điều kiện có người đứng đầu thường trú hợp pháp tại Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và có trình độ cao đẳng trở lên về chuyên ngành in hoặc được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý hoạt động in.

Thứ tư, đốicơ sở in thực hiện chế bản, in, gia công sau in các sản phẩmin báo, tạp chí và các ấn phẩm báo chí khác theo quy định của pháp luật về báo chí;mẫu, biểu mẫu giấy tờ do cơ quan nhà nước ban hành;tem chống giả;hóa đơn tài chính, các loại thẻ, giấy tờ có sẵn mệnh giá hoặc dùng để ghi mệnh giá (không bao gồm tiền) thì phải được Cấp giấy phép hoạt động in trước khi hoạt động.

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động in gồm có: (i)Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động in theo mẫu quy định; (ii)Bản sao có chứng thực một trong các loại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký thuế, quyết định thành lập cơ sở in đối với cơ sở in sự nghiệp công lập; (iii)Bản sao có chứng thực giấy tờ sở hữu hoặc thuê mua thiết bị in; trường hợp chưa có thiết bị in phải kèm theo danh mục thiết bị in dự kiến đầu tư.Trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày được cấp giấy phép hoạt động in, cơ sở in phải hoàn thành việc mua hoặc thuê mua đủ thiết bị theo danh mục dự kiến đầu tư, gửi bản sao chứng từ mua, thuê mua thiết bị cho cơ quan cấp giấy phép hoạt động in; (iv)Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng hoặc các loại giấy tờ khác chứng minh về việc giao đất, thuê đất, thuê mặt bằng, nhà xưởng để thực hiện chế bản, in, gia công sau in; (v)Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh - trật tự do cơ quan công an có thẩm quyền cấp và giấy tờ thể hiện việc đáp ứng đủ điều kiện về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; (vi)Sơ yếu lý lịch theo mẫu quy định của người đứng đầu cơ sở in kèm theo bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành in trở lên hoặc giấy chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý hoạt động in do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp.

Bài viết được thực hiện bởi: Luật gia Nguyễn Thị Mai - Công ty Luật TNHH Everest.

Xem thêm:

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest:

  1. Bài viết được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị đây chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest quaTổng đài tư vấn pháp luật:19006198, E-mail: [email protected].