-->

Không biết tài sản của bên phải thi hành án, phải làm như thế nào?

Trường hợp thi hành án theo yêu cầu, nếu người được thi hành án đã áp dụng các biện pháp cần thiết mà không thể tự xác minh được điều kiện thi hành án của người phải thi hành án thì có thể yêu cầu Chấp hành viên tiến hành xác minh.

Hỏi: Tôi là bên được thi hành án. Tôi làm đơn yêu cầu thi hành án lên cơ quan Thi hành án của huyện. Cơ quan này yêu cầu tôi viết đơn theo mẫu, trong đó có nội dung yêu cầu phải kê khai tài sản của người phải thi hành án như là nhà, đất, tiền, xe cộ... nhưng tôi không biết tài sản của họ ở đâu. Đề nghị Luật sư tư vấn, tôi phải làm như thế nào? (Nguyễn Thị Ngân - Yên Bái)
>>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
>>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Lương Thị Anh Thư - Tổ tư vấn pháp luật Tố tụng Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Luật Thi hành án dân sự năm 2008 quy định:

Đơn yêu cầu thi hành án có các nội dung chính sau đây: a) Họ, tên, địa chỉ của người yêu cầu; b) Tên cơ quan thi hành án dân sự nơi yêu cầu; c) Họ, tên, địa chỉ của người được thi hành án; người phải thi hành án; d) Nội dung yêu cầu thi hành án; đ) Thông tin về tài sản hoặc điều kiện thi hành án của người phải thi hành án.” (khoản 1 Điều 31).

Theo đó, việc cơ quan thi hành án yêu cầu anh (chị) làm đơn theo mẫu và kê khai thông tin về tài sản của người phải thi hành án là đúng luật định.

Trường hợp thi hành án theo đơn yêu cầu, nếu người được thi hành án đã áp dụng các biện pháp cần thiết mà không thể tự xác minh được điều kiện thi hành án của người phải thi hành án thì có thể yêu cầu Chấp hành viên tiến hành xác minh. Việc yêu cầu này phải được lập thành văn bản và phải ghi rõ các biện pháp đã được áp dụng nhưng không có kết quả, kèm theo tài liệu chứng minh” (khoản 1 Điều 44).

Như vậy, nếu không thể tự xác minh được điều kiện thi hành án (tài sản: nhà cửa, đất đai, xe cộ…) của người phải thi hành án thì anh (chị) có thể lập văn bản yêu cầu Chấp hành viên tiến hành xác minh.

Khuyến nghị:
  1. Để có tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198.
  2. Nội dung tư vấn pháp luật tố tụng mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.