Khi mua phải hàng hóa kém chất lượng thì phải làm gì?

Người sản xuất, người nhập khẩu phải bồi thường thiệt hại cho người bán hàng hoặc người tiêu dùng khi hàng hóa gây thiệt hại do lỗi của người sản xuất, người nhập khẩu không bảo đảm chất lượng hàng hóa.

Hỏi: Đề nghị Luật sư tư vấn, công ty tôi có mua sơn bột về cho sản xuất dùng nhưng do lô hàng kém chất lượng, sơn bị vón cục, sau đó bên tôi có thông báo cho bên công ty sơn và hai bên thoả thuận như sau: Do hàng bên tôi đã dùng hết nên không trả về, nên bên công ty sơn chấp nhận hỗ trợ chi phí cho bên tôi. Vậy hai bên phải làm những hồ sơ gì cho hợp lý để bên tôi được hỗ trợ chi phí nhưcó phải xuất hoá đơn, hay biên bản thoả thuận gì không? (Mỹ Hạnh - Hải Phòng)

>>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Ngô Đức Cường - Tổ tư vấn pháp luật dân sự Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Theo điều 61 Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa năm 2007, khi hàng hóa được xác định kém chất lượng thì:“ Người sản xuất, người nhập khẩu phải bồi thường thiệt hại cho người bán hàng hoặc người tiêu dùng khi hàng hóa gây thiệt hại do lỗi của người sản xuất, người nhập khẩu không bảo đảm chất lượng hàng hóa, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 62 của Luật này. Việc bồi thường thiệt hại được thực hiện theo thỏa thuận giữa các bên có liên quan hoặc theo quyết định của tòa án hoặc trọng tài.Người bán hàng phải bồi thường thiệt hại cho người mua, người tiêu dùng trong trường hợp thiệt hại phát sinh do lỗi của người bán hàng không bảo đảm chất lượng hàng hóa, trừ trường hợp quy định tại Khoản 2, Điều 62 của luật này. Việc bồi thường thiệt hại được thực hiện theo thỏa thuận giữa các bên có liên quan hoặc theo quyết định của tòa án hoặc trọng tài”.
Khoản 2 Điều 62 Luật chất lượng sản phẩm hàng hóa năm 2007 quy định:“Người bán hàng không phải bồi thường cho người mua, người tiêu dùng trong các trường hợp sau đây:a) Người tiêu dùng sử dụng hàng hóa đã hết hạn sử dụng;b) Đã hết thời hiệu khiếu nại, khởi kiện;c) Đã thông báo hàng hóa có khuyết tật đến người mua, người tiêu dùng nhưng người mua, người tiêu dùng vẫn mua, sử dụnghàng hóa đó;d) Hàng hóa có khuyết tật do người sản xuất, người nhập khẩu tuân thủ quy định bắt buộc của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;đ) Trình độ khoa học, công nghệ của thế giới chưa đủ để phát hiện khả năng gây mất an toàn của hàng hóa tính đến thời điểm hàng hóa gây thiệt hại;e) Thiệt hại phát sinh do lỗi của người mua, người tiêu dùng”.

Như vậy, khi bạn đã thu thập đủ các bằng chứng chứng minh đã mua phải sơn bộtkém chất lượng mà không thuộc những trường hợp được quy định trong Khoản 2, Điều 62 Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa, bạn hoàn toàn có quyền khởi kiện về hành vi vi phạm chất lượng sản phẩm, hàng hóa của cơ quan, tổ chức, cá nhân mà gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Trong trường hợp này bạn và bên Công ty sơn đã có thỏa thuận, theo đó bên Công ty sơn sẽ chịu trách nhiệm về các chi phí hỗ trợ cho bên bạn chỉ cần xuất trình hóa đơn mua hàng, cũng như biên bản thỏa thuận của hai bên để chứng minh và sẽ nhận được khoản hỗ trợ hợp lý.

Khuyến nghị:

  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected]
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật dân sự mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Tại thời điểm quý Vị đọc bài viết này, các điều luật chúng tôi viện dẫn có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung; các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.