Hỏi về việc xin nghỉ hưu sớm

Điều kiện được nghỉ hưu sớm quy định tại Nghị định 26/2015/NĐ-CP.

Hỏi: Tôi tên Nguyễn Văn A, sinh ngày 01/01/1956 là Đảng ủy viên, chủ tịch hội Nông Dân xã từ đại hội Đảng bộ ở xã tổ chức ngày 15/05/1990. Tôi đóng bảo hiểm 25 năm 6 tháng. Tôi có nguyện vọng nghỉ hưu theo Nghị định 26/2015/NĐ-CP và ngày nghỉ hưu trong đơn đề nghị của tôi là 01/10/2015 nhưng trong quá trình tính toán kinh phí cho tôi, Sở Tài chính nói là sẽ xem xét lại trường hợp của tôi có được hưởng hay ko vì thời gian công tác của tôi còn dưới 06 tháng. tôi xin hỏi thời gian tính công tác của tôi được tính từ ngày 15/05/1990 đến 01/10/2015 hay 15/05/1990 đến 01/01/2015. Tôi có được nghỉ hưu theo Nghị định 26/2015/NĐ-CP hay không? (Lại Văn Trường - Thanh Hóa)

>>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (26/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Nguyễn Minh Anh - Tổ tư vấn pháp luật Lao động Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Căn cứ hướng dẫn số 35-HD/BTCTW ngày 24/4/2015 và hướng dẫn số 36-HD/BTCTW ngày 30/7/2015.

Xét điều kiện nghỉ hưu theo Nghị định 26/2015/NĐ-CP:

Căn cứ vào Điều 2 Hướng dẫn 35-HD/BTCTW: "2. Về việc xác định tuổi hưởng chế độ chính sách theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP. Theo quy định của Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW, cấp ủy viên không đủ tuổi tái cử là người còn thời gian công tác không đủ 1/2 nhiệm kỳ (dưới 30 tháng) được xác định cụ thể như sau:

- Cấp ủy viên cấp tỉnh không đủ tuổi tái cử là nam sinh từ tháng 02-1958; là nữ sinh từ tháng 02-1963 trở về trước (trừ trường hợp được kéo dài thời gian công tác như nam giới).

- Cấp ủy viên cấp huyện không đủ tuổi tái cử là nam sinh từ tháng 11-1957; là nữ sinh từ tháng 11-1962 trở về trước.

- Cấp ủy viên cấp xã không đủ tuổi tái cử là nam sinh từ tháng 9-1957; là nữ sinh từ tháng 9-1962 trở về trước.

Đối với các cấp ủy viên không đủ tuổi tái cử nêu trên nhưng đã có thông báo nghỉ hưu hoặc thời gian công tác chỉ còn từ 06 tháng trở xuống tính từ ngày bắt đầu tổ chức đại hội đảng bộ cùng cấp (theo Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW) đến thời điểm nghỉ hưu, không thuộc đối tượng hưởng chế độ theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP."

Bên cạnh đó, Hướng dẫn số 26 - HD/BTCTW, thời gian tổ chức đại hội đảng bộ cấp xã bắt đầu từ tháng 4/2015, hoàn thành trong tháng 6/2015.

Như vậy, mặc dù bạn là cấp ủy viên cấp xã không đủ tuổi tái cử - điều kiện hưởng chính sách của Nghị định 26/2015/NĐ-CP nhưng do thời gian công tác của bạn chỉ còn 06 tháng tính từ ngày bắt đầu tổ chức đại hội đảng bộ cấp xã (4/2015) đến thời điểm nghỉ hưu, nên bạn không thuộc đối tượng được hưởng chế độ theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP.

Khuyến nghị:

  1. Để có tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198.
  2. Nội dung tư vấn pháp luật lao động mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.