Hỏi về thủ tục thừa kế phần vốn góp trong công ty TNHH

Trong trường hợp thành viên là cá nhân chết hoặc bị Toà án tuyên bố là đã chết thì người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật của thành viên đó là thành viên của công ty.

Hỏi: Cty TNHH 2 thành viên Ba em làm Giám đốc và mẹ e thành viên. Vừa rồi Ba em đã mất không để lại di chúc. Em muốn hỏi là thủ tục để chuyển toàn bộ cổ phần và đưa mẹ em lên làm giám đốc thì như thế nào, đồng thời trong thời gian chờ đợi làm thủ tục này thì mẹ em có được quyền điều hành và chịu trách nhiệm về các hoạt động của công ty không?(Tâm An - Hà Nội)

Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Hà Thị Phương - Tổ tư vấn pháp luật doanh nghiệp - Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Theo như thông tin mà bạn cung cấp, do bố bạn mất không để lại di chúc nên phần di sản mà bố bạn để lại sẽ được chia theo pháp luật. Theo đó, mẹ bạn và bạn sẽ được hưởng phần di sản thừa kế này. Căn cứ:

Điều 676 - Bộ luật dân sự 2005. Người thừa kế theo pháp luật

1. Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây:

theo di chúc hoặc theo pháp luật của thành viên đó là thành viên của công ty.

5. Thành viên có quyền tặng cho một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của mình tại công ty cho người khác.

Trường hợp người được tặng cho là người có cùng huyết thống đến thế hệ thứ ba thì họ đương nhiên là thành viên của công ty. Trường hợp người được tặng cho là người khác thì họ chỉ trở thành thành viên của công ty khi được Hội đồng thành viên chấp thuận.

Như vậy, sau khi đã nhận được phần di sản thừa kế do bố bạn để lại, bạn có quyền đem chuyển toàn bộ phần vốn góp đó cho mẹ của bạn. Công ty bạn cần thực hiện biên bản họp hội đồng thành viên công ty trong đó ghi rõ lại việc tặng cho phần vốn góp, đồng thời ghi rõ về việc bổ nhiệm chức danh giám đốc của mẹ bạn để mẹ bạn có thể điều hành hoạt động công ty. Sau đó, công ty bạn cần thực hiện đăng ký lại đăng ký kinh doanh để chuyển đổi hình thức doanh nghiệp từ công ty TNHH 2 thành viên sang công ty TNHH 1 thành viên và thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty. Hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh bao gồm:a) Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;

2. Những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau.

Theo đó bạn cũng được nhận phần di sản tương đương với mẹ bạn do bố bạn để lại. Khi đó, bạn đương nhiên là thành viên công ty. Bạn có quyền tặng cho toàn bộ phần vốn góp của mình cho người khác.

Căn cứĐiều 45 - Luật doanh nghiệp 2005. Xử lý phần vốn góp trong các trường hợp khác

1. Trong trường hợp thành viên là cá nhân chết hoặc bị Toà án tuyên bố là đã chết thì người thừa kế

+ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

+ Quyết định bằng văn bản của Hội đồng thành viên Công ty về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh;

+ Bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên Công ty về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh;

Sau đó bạn đem hồ sơ đến phòng đăng ký kinh doanh thuộc sở kế hoạch đầu tư cấp tỉnh.Trong thời hạn 7 ngày làm việc, công ty bạn sẽ được thông báo về việc thay đổi đăng ký kinh doanh này.

Khuyến nghị:

  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected]
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật doanh nghiệp mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Tại thời điểm quý Vị đọc bài viết này, các điều luật chúng tôi viện dẫn có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung; các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.