-->

Gợi ý có phải là đồng tác giả của tác phẩm không?

Tác giả của tác phẩm, có quyền nhân thân và quyền tài sản đối với tác phẩm và có quyền đặt tên cho tác phẩm của mình.

Hỏi: Đề nghị Luật sư tư vấn, tôi là nhạc sỹ viết một tác phẩm âm nhạc piano đặt tựa đề là “bản dòng sông tình yêu”, người khác đến và gợi ý sao anh không đặt tên tác phẩm của mình là “bản tình yêu trong sáng” sau đó tôi đồng ý . Vậy người gợi ý đó có phải là đồng tác giả của tác phẩm không? (Minh Hiếu - Lào Cai)
>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Lê Thị Hồng Sơn - Tổ tư vấn pháp luật Sở hữu trí tuệ của Công ty Luật Everest - trả lời:

Điều 37 Văn bản hợp nhất số 19/VBHN-VPQH năm 2013 quy định về chủ sở hữu quyền tác giả là tác giả như sau:
“Tác giả sử dụng thời gian, tài chính, cơ sở vật chất - kỹ thuật của mình để sáng tạo ra tác phẩm có các quyền nhân thân quy định tại Điều 19 và các quyền tài sản quy định tại Điều 20 của Luật này”.
Khoản 1 Điều 38 Văn bản hợp nhất số 19/VBHN-VPQH năm 2013 quy định về chủ sở hữu quyền tác giả là các đồng tác giả như sau:
“Các đồng tác giả sử dụng thời gian, tài chính, cơ sở vật chất - kỹ thuật của mình để cùng sáng tạo ra tác phẩm có chung các quyền quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Luật này đối với tác phẩm đó”.
Vì vậy anh là người trực tiếp sáng tạo ra tác phẩm, bằng trí tuệ của mình để sáng tạo tác phẩm có tính nguyên gốc. Do đó, anh là tác giả của tác phẩm, có quyền nhân thân và quyền tài sản đối với tác phẩm và có quyền đặt tên cho tác phẩm của mình. Việc gợi ý đặt tên không được coi là trực tiếp sáng tạo ra tác phẩm nên không thể coi là đồng tác giả.

Khuyến nghị:
  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected].
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật Sở hữu trí tuệ mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Tại thời điểm quý Vị đọc bài viết này, các điều luật chúng tôi viện dẫn có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung; các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.