-->

Giảm vốn điều lệ trong công ty TNHH một thành viên như thế nào?

Công ty TNHH một thành viên có thể giảm vốn điều lệ khi chủ sở hữu công ty rút vốn khỏi công ty nếu công ty đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn 2 năm kể từ ngày đăng ký kinh doanh và đảm bải thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác.

Hỏi: Tôi nghe nói, theo Luật doanh nghiệp năm 2014 có quy định về việc giảm vốn điều lệ trong công ty TNHH một thành viên khác so với Luật doanh nghiệp năm 2005. Đề nghị luật sư tư vấn, điểm khác biệt này như thế nào? Quy định cụ thể về cách thức giảmvốn điều lệ?
>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Đào Thị Thu Hường - Tổ tư vấn pháp luật doanh nghiệp - Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Quy định về thay đổi vốn điều lệ của Công ty TNHH một thành viên theo Luật doanh nghiệp 2014 có sự thay đổi so với Luật doanh nghiệp 2005.
Khoản 1 Điều 76 Luật doanh nghiệp 2005 quy định: "Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên không được giảm vốn điều lệ."
Khoản 1 Điều 87Luật doanh nghiệp 2014, quy định này được bỏ, thay bằng quy định tại: "Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thay đổi vốn điều lệ trong các trường hợp sau đây: a)Hoàn trả một phần vốn góp trong vốn điều lệ của công ty nếu đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn 02 năm, kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho chủ sở hữu;b) Vốn điều lệ không được chủ sở hữu thanh toán đầy đủ và đúng hạn theo quy định tại Điều 74 của Luật này."

Với quy định trên, công ty TNHH một thành viên có thể giảm vốn điều lệ khi chủ sở hữu công ty rút vốn khỏi công ty nếu công ty đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn 2 năm kể từ ngày đăng ký kinh doanh và đảm bải thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác.