-->

Đổi giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế được quy định như thế nào?

Đổi giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế được quy định tại Điều 49 Luật du lịch năm 2005.

Hỏi: Đề nghị Luật sư tư vấn, đổi giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế được quy định như thế nào? (Thanh Thu - Cao Bằng)
 >>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
>>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Đào Thị Thu Hường - Tổ Tư vấn pháp giấy phép kinh doanh - Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:
Luật du lịch năm 2005 quy định:
"Điều 49. Đổi giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế
1. Các trường hợp đổi giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế bao gồm: a) Thay đổi phạm vi kinh doanh lữ hành quốc tế; b) Thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp; c) Thay đổi tên doanh nghiệp, tên giao dịch, tên viết tắt của doanh nghiệp; d) Thay đổi loại hình doanh nghiệp.
2. Hồ sơ đề nghị đổi giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế bao gồm: a) Đơn đề nghị đổi giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế; b) Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế đã được cấp cho doanh nghiệp; c) Giấy tờ liên quan đến các nội dung quy định tại khoản 1 Điều này.
3. Thủ tục đổi giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế được quy định như sau: a) Trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày có sự thay đổi một trong các nội dung quy định tại khoản 1 Điều này, doanh nghiệp gửi hồ sơ đề nghị đổi giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế đến cơ quan quản lý nhà nước về du lịch ở trung ương; b) Trong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ theo quy định tại khoản 2 Điều này, cơ quan quản lý nhà nước về du lịch ở trung ương có trách nhiệm xem xét, đổi giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế cho doanh nghiệp và thông báo cho cơ quan nhà nước về du lịch cấp tỉnh biết".
Như vậy, đổi giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tếđược quy định tại Điều 49 Luật du lịch năm 2005.

Khuyến nghị:
  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected].
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật giấy phép kinh doanh mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.