-->

Doanh nghiệp cầm đồ cần làm gì để kinh doanh thêm dịch vụ cho vay tiêu dùng?

Theo quy định tại điều 32 Luật Doanh nghiệp 2014, doanh nghiệp phải thông báo với Cơ quan đăng ký kinh doanh khi thay đổi ngành nghề kinh doanh.

Hỏi: Tôi hiện là chủ doanh nghiệp chuyên kinh doanh dịch vụ cầm đồ. Đề nghị Luật sư tư vấn, nay tôi muốn dùng danh nghĩa công ty để kinh doanh thêm dịch vụ cho vay tiêu dùng không tài sản đảm bảo được không? Nếu được thì tôi cần những thủ tục pháp lý gì? (Hà Ngô - Thanh Hóa)

Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Phùng Thị Huyền - Tổ tư vấn pháp luật doanh nghiệp Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Theo quy định tại điều 32 Luật Doanh nghiệp 2014, doanh nghiệp phải thông báo với Cơ quan đăng ký kinh doanh khi thay đổi về một trong những nội dung sau đây: "a) Thay đổi ngành, nghề kinh doanh. b) Thay đổi cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài, trừ trường hợp đối với công ty niêm yết; c) Thay đổi những nội dung khác trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp".

Như vậy, khi anh (chị) muốn thay đổi ngành nghề kinh doanh của mình, anh (chị) sẽ phải thông báo cho cơ quan đăng kí kinh doanh.Trình tự, thủ tục thay đổi ngành nghề kinh doanh được tiến hành như sau:

Bước 1:Công ty phải thông báo bằng văn bản đến Cơ quan đăng ký kinh doanh nơi công ty đặt trụ sở chính trong thời hạn 10 ngày,kể từ ngày có thay đổi đối với cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài được đăng ký trong Sổ đăng ký cổ đông của công ty. Thông báo phải có nội dung sau đây: "a) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính; b) Đối với cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài chuyển nhượng cổ phần: tên, địa chỉ trụ sở chính của cổ đông nước ngoài là tổ chức; họ,tên, quốc tịch, địa chỉ của cổ đông là cá nhân; số cổ phần, loại cổ phần và tỷ lệ sở hữu cphần hiện có của họ trong công ty; số cổ phần và loại cổ phần chuyển nhượng; c) Đối với cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài nhận chuyển nhượng: tên, địa chỉ trụ sở chính của cổ đông nước ngoài là tổ chức; họ,tên, quốc tịch, địa chỉ của cổ đông là cá nhân; số cổ phần và loại cổ phần nhận chuyển nhượng; số cổ phần, loại cổ phần và tỷ lệ sở hữu cphần tương ứng của họ trong công ty; d) Họ,tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty".

Bước 2:Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và thực hiện thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo. Trường hợp từ chối bổ sung vào hồ sơ đăng ký doanh nghiệp thì thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp biết. Thông báo phải nêu rõ lý do;các yêu cầu sửa đổi, bổ sung(nếu có).

Khuyến nghị:
  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected].
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật hình sự mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Tại thời điểm quý Vị đọc bài viết này, các điều luật chúng tôi viện dẫn có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung; các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.