-->

Điều kiện, tiêu chuẩn để được bổ nhiệm kế toán trưởng?

Tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm phụ trách nhiệm công việc kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước

Hỏi: Tôi hiện nay đang làm việc tại một cơ quan nhà nước, giữ chức vụ kế toán. Tôi đã có chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng. Đề nghị Luật sư tư vấn, tiêu chuẩn và điều kiện để được bổ nhiệm kế toán trưởng như thế nào? Và tôi có đủ tiêu chuẩn để được bổ nhiệm không? (Bùi Thị Nhung - Hà Nội)

Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Nguyễn Tùng Hoa- Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Thông tư liên tịch số 163/2013/TTLT-BTC-BNVngày 15.11.2013 của Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, bố trí, miễn nhiệm, thay thế và xếp phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước, có quy định:

“Tiêu chuẩn bổ nhiệm kế toán trưởng
1. Về phẩm chất đạo đức
Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành và đấu tranh bảo vệ chính sách, chế độ kinh tế, tài chính và pháp luật của Nhà nước.
2. Về trình độ chuyên môn nghiệp vụ
Đối với đơn vị kế toán cấp Trung ương và cấp tỉnh, người được bổ nhiệm làm kế toán trưởng phải có trình độ chuyên môn nghiệp vụ về kế toán từ trình độ đại học trở lên; đơn vị kế toán ở cấp khác phải có trình độ chuyên môn nghiệp vụ về kế toán từ trung cấp chuyên nghiệp trở lên.
3. Về thời gian công tác thực tế làm kế toán
a) Đối với những người có trình độ chuyên môn nghiệp vụ về kế toán từ đại học trở lên phải có thời gian công tác thực tế về kế toán từ 02 năm trở lên.
b) Đối với những người có trình độ chuyên môn nghiệp vụ về kế toán trung cấp hoặc cao đẳng phải có thời gian công tác thực tế về kế toán từ 03 năm trở lên” (Điều 4).

“Điều kiện bổ nhiệm kế toán trưởng
1. Có đủ tiêu chuẩn quy định tại Điều 4 của Thông tư liên tịch này.
2. Có chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng theo quy định của pháp luật hiện hành.
3. Không thuộc các trường hợp không được làm kế toán theo quy định của Luật Kế toán” (Điều 5).

Như vậy, người được bổ nhiệm làm kế toán trưởng trong đơn vị kế toán phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện nêu trên. Nếu anh đáp ứng đủ điều kiện và tiêu chuẩn theo Điều 4, Điều 5 của Thông tư liên tịch số 163/2013/TTLT-BTC-BNV thì chị có thể được bổ nhiệm kế toán trưởng.


Khuyến nghị:
  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected].
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật lao động mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Tại thời điểm quý Vị đọc bài viết này, các điều luật chúng tôi viện dẫn có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung; các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.