-->

Diện tích đất thực nhiều hơn trong sổ đỏ, phải làm thế nào?

Trường hợp khi đo đạc lại mà diện tích ghi trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp cho gia đình anh là sai thì phải đính chính lại Giấy chứng nhận. Đây là một trong những biến động cần phải được ghi nhận trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Hỏi: Vợ chồng tôi muốn chuyển nhượng một mảnh đất diện tích trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCN) là 152m2 (ngang 4m, dài 38m). Khi tham khảo hồ sơ lưu của địa chính thì thấydiện tích của chúng tôi nhiều hơn so với trong GCN (chiều ngang là 5m, chiều dài 40m). Vợ chồng tôi đến VPĐKĐĐ để hỏi, thì được cán bộ thụ lý yêu cầu làm đơn xin xác nhận là phần đất không bị tranh chấp và yêu cầu chúng tôi đo đạc lại đất nhưng phải đóng mức phí đo đạc. Đề nghị Luật sư tư vấn, Cán bộVPĐKĐĐhướng dẫn như vậy có đúng luật không? Nếu đo đạc lại, thì trên GCN diện tích đất của chúng tôi là diện tích cũ hay có thêm có phần tăng thêm?(Nguyễn Văn Minh - Ninh Bình).

>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Bùi Việt Hòa -Công ty LuậtTNHH Everest - trả lời:


- Luật Đất đai năm 2013 quy định về việcđăng ký biến động được thực hiện đối với trường hợp đã được cấp GCN hoặc đã đăng ký mà có thay đổi:"c) Có thay đổi về hình dạng, kích thước, diện tích, số hiệu, địa chỉ thửa đất(điểm c khoản 4 Điều 95).

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn một số điều của Luật đất đai 2013 quy định:
“1. Người sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký biến động"(khoản 1 Điều 85).
"2. Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, nếu phù hợp quy định của pháp luật thì thực hiện các công việc sau đây:a) Trích đo địa chính thửa đất đối với trường hợp có thay đổi về diện tích thửa đất, tài sản gắn liền với đất hoặc trường hợp đã cấp Giấy chứng nhận nhưng chưa có bản đồ địa chính, chưa trích đo địa chính thửa đất;b) Trường hợp đăng ký thay đổi diện tích xây dựng, diện tích sử dụng, tầng cao, kết cấu, cấp (hạng) nhà hoặc công trình xây dựng mà không phù hợp với giấy phép xây dựng hoặc không có giấy phép xây dựng đối với trường hợp phải xin phép thì gửi phiếu lấy ý kiến của cơ quan quản lý, cấp phép xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng;c) Gửi thông tin địa chính cho cơ quan thuế để xác định và thông báo thu nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp phải nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định của pháp luật;d) Xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp hoặc lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp phải cấp lại Giấy chứng nhận theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường; thông báo cho người sử dụng đất ký hoặc ký lại hợp đồng thuê đất với cơ quan tài nguyên và môi trường đối với trường hợp phải thuê đất;đ) Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao Giấy chứng nhận cho người được cấp hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã” (khoản 2 Điều 85).

Việc thửa đất của gia đình anh có diện tích ghi trên GCN do cơ quan có thẩm quyền cấp chênh lệch so với diện tích ghi trong hồ sơ lưu của cơ quan địa chính có thể là do sai sót, nhầm lẫn hoặc do những nguyên nhân khác. Để xác định chính xác diện tích mà gia đình anh đang sử dụng thì cần đo đạc lại theo yêu cầu của VPĐKĐĐ là đúng. Trong trường hợp khi đo đạc lại mà diện tích ghi trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp cho gia đình anh là sai thì phải đính chính lại Giấy chứng nhận. Đây là một trong những biến động cần phải được ghi nhận trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Diện tích đất được ghi nhận trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mới và diện tích đất chuyển nhượng (cấp cho bên nhận chuyển nhượng) sẽ căn cứ vào diện tích mà gia đình anh được công nhận.

Khuyến nghị:
  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected].
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật bất động sản mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.