Dịch vụ xin cấp phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

Công ty Luật TNHH Everest cung cấp dịch vụ xin cấp Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp cho các tổ chức.

"Trang thông tin điện tử (website) là hệ thống thông tin dùng để thiết lập một hoặc nhiều trang thông tin được trình bày dưới dạng ký hiệu, số, chữ viết, hình ảnh, âm thanh và các dạng thông tin khác phục vụ cho việc cung cấp và sử dụng thông tin trên Internet".

"Tổ chức, doanh nghiệp chỉ được thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp, thiết lập mạng xã hội khi có Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp, Giấy phép thiết lập mạng xã hội" (khoản 4 Điều 23 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP)


Công ty Luật TNHH Everest tư vấn các vấn đề pháp lý có liên quan:
 1. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính xin cấp Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp;
 2. Trình tự thực hiện, cách thức thực hiện thủ tục xin cấp Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp;
 3. Tư vấn về yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính, cách thức hoàn thiện hồ sơ xin cấp Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp;
 4. Hỗ trợ khách hàng soạn thảo và hoàn thiện hồ sơ xin cấp Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp;
 5. Các nội dung pháp lý khác.
Luật sư, Chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest đại diện khách hàng thực hiện các công việc:
 1. Nộp, rút, bổ sung hồ sơ xin cấp Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp tại Cục Quản lý phát thanh truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin & Truyền thông;
 2. Khiếu nại và giải quyết khiếu nại có liên quan tới thủ tục xin cấp Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp;
 3. Theo dõi quá trình thực hiện và nhận kết quả giải quyết thủ tục xin cấp Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp.
 4. Thời gian thực hiện và phí dịch vụ xin cấp Giấy phép thiết lập Trang thông tin điện tử tổng hợp:
 5. Thời gian thực hiện dịch vụ: Từ 15 ngày làm việc (kể từ ngày nộp đủ hồ sơ theo quy định).
 6. Mức phí dịch vụ: Liên hệ chi tiết.