-->

Dịch vụ tư vấn pháp luật doanh nghiệp

Dịch vụ tư vấn pháp luật doanh nghiệp do các luật sư, chuyên gia có kinh nghiệm của Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, sẽ mang tới khách hàng chất lượng dịch vụ và sự hài lòng ở mức độ cao nhất.

Phạm vi và nội dung dịch vụ tư vấn pháp luật doanh nghiệp do Luật sư, Chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, bao gồm:
 1. Đăng ký doanh nghiệp (thành lập mới, thay đổi đăng ký kinh doanh);
 2. Các loại hình doanh nghiệp (cổ phần, trách nhiệm hữu hạn, hợp danh, doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp tư nhân), nhóm công ty;
 3. Góp vốn, cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
 4. Tổ chức lại, giải thể, phá sản doanh nghiệp.
 5. Giám sát, thanh tra, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật;
 6. Các vấn đề khác có liên quan.
Tư vấn pháp luật Doanh nghiệp
Tư vấn pháp luật Doanh nghiệp

Các hình thức tư vấn pháp luật doanh nghiệp do Luật sư, Chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest cung cấp:
 1. Tư vấn trực tiếp qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198 (nhánh số 3);
 2. Tư vấn qua thư điện tử - E-mail: [email protected];
 3. Tư vấn bằng văn bản (thư tư vấn);
 4. Tư vấn trực tiếp tại Văn phòng của Công ty Luật TNHH Everest hoặc tại địa chỉ của Khách hàng;
 5. Các hình thức cung cấp dịch vụ khác phù hợp với yêu cầu của Khách hàng.
Phí dịch vụ tư vấn pháp luật doanh nghiệp:
 1. Phí tư vấn trực tiếp: 500.000 đồng/giờ (thời gian chờ, thời gian để đi lại theo yêu cầu của khách hàng có thể được tính phí tùy trường hợp cụ thể);
 2. Thư tư vấn: 500.000 đồng đến 2.000.000 đồng/bản (tương ứng với thời gian không quá một ngày làm việc của luật sư);
 3. Công văn pháp lý: 500.000 đồng đến 2.000.000 đồng/bản (thay mặt Khách hàng gửi yêu cầu pháp lý đến người thứ ba buộc thực hiện nghĩa vụ pháp lý);
 4. Đơn từ, văn bản pháp lý khác: 500.000 đồng đến 2.000.000 đồng/bản (áp dụng cho các đơn, thư hành chính, tố tụng);
 5. Dịch thuật pháp lý: 200.000 đồng/trang (văn bản thông thường) và 500.000 đồng/trang (đối với hợp đồng).