-->

Dịch vụ tư vấn pháp luật đất đai

Dịch vụ tư vấn pháp luật đất đai do các luật sư, chuyên gia có kinh nghiệm của Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, sẽ mang tới khách hàng chất lượng dịch vụ và sự hài lòng ở mức độ cao nhất.

Phạm vi và nội dung tư vấn pháp luật đất đai của Luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest, bao gồm:


(1) Chế độ sở hữu đất đai;

(2) Quyền hạn và trách nhiệm của Nhà nước đối với đất đai;

(3) Địa giới hành chính và điều tra cơ bản về đất đai;

(4) Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

(5) Giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất;

(6) Thu hồi đất, trưng dụng đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư;

(7) Đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất;

(8) Tài chính về đất đai, giá đất và đấu giá quyền sử dụng đất;

(9) Hệ thông thông tin đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai;

(10) Chế độ sử dụng các loại đất (đất ở, đất nông nghiệp, đất rừng, đất thương mại - dịch vụ, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp…);

(11) Quyền của người sử dụng đất (được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; được hưởng thành quả lao động, kết quả đầu tư trên đất; được bảo hộ khi người khác xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp về đất đai; được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất…);

(12) Chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp, góp vốn quyền sử dụng đất;

(13) Các thủ tục hành chính về đất đai (như: Thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Thực hiện các quyền của người sử dụng đất; Giải quyết tranh chấp đất đai…);

(14) Giám sát, thanh tra, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về đất đai;

(15) Các vấn đề khác có liên quan.

Dịch vụ tư vấn pháp luật đất đai của Công ty Luật TNHH Everest - Tổng đài tư vấn (24/7): 19006198
Dịch vụ tư vấn pháp luật đất đai của Công ty Luật TNHH Everest - Tổng đài tư vấn (24/7):19006198

Các hình thức tư vấn pháp luật đất đai do Luật sư, chuyên gia Công ty Luật TNHH Everest cung cấp:


(1) Tư vấn trực tuyến qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198;

(2) Tư vấn qua thư điện tử - E-mail: [email protected];

(3) Tư vấn bằng hình thức văn bản (thư tư vấn, soạn thảo hợp đồng, giao dịch...);

(4) Tư vấn trực tiếp tại Văn phòng của Công ty Luật TNHH Everest hoặc tại địa chỉ của Khách hàng;

(5) Các hình thức cung cấp dịch vụ khác phù hợp với yêu cầu của Khách hàng.

Phí dịch vụ tư vấn pháp luật đất đai:


(1) Quý Khách hàng có thể tham khảo bảng báo giá phí dịch vụ sơ bộ dưới đây:

(2) Phí tư vấn trực tiếp: từ 300.000 đồng/giờ (thời gian chờ, thời gian đi lại theo yêu cầu của khách hàng có thể được tính phí tùy trường hợp cụ thể);

(3) Thư tư vấn: 200.000 đồng đến 2.000.000 đồng/bản (tương ứng với thời gian không quá một ngày làm việc của luật sư);

(4) Công văn pháp lý: 500.000 đồng đến 2.000.000 đồng/bản (thay mặt Khách hàng gửi yêu cầu pháp lý đến người thứ ba buộc thực hiện nghĩa vụ pháp lý);

(5) Hợp đồng, Giao dịch pháp lý: 500.000 đồng đến 2.000.000 đồng/bản (chưa bao gồm phí công chứng, chứng thực);

(6) Đơn từ, văn bản pháp lý khác: 500.000 đồng đến 2.000.000 đồng/bản (áp dụng cho các đơn, thư hành chính, tố tụng);

(7) Dịch thuật pháp lý: 200.000 đồng/trang (văn bản thông thường) và 500.000 đồng/trang (đối với hợp đồng);

(8) Hồ sơ tố tụng: 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng/hồ sơ (tư vấn, soạn thảo một bộ hồ sơ khởi kiện hoàn chỉnh).

(Lưu ý: Mức phí dịch vụ đối với từng vụ việc cụ thể sẽ được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thông báo, thỏa thuận với quý Khách hàng trước khi cung cấp dịch vụ.)