-->

Dịch vụ quản lý và thu hồi công nợ

Công ty Luật TNHH Everest là một trong những công ty luật đi tiên phong trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý quản lý nợ và thu nợ cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân.

Quản lý và thu hồi công nợ
Quản lý và thu hồii công nợ̣

Chúng tôi tự hào cung cấp cho Khách hàng một chiến lược thu hồi nợ hiệu quả cần thiết cho các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân tại Việt Nam.
  1. Theo quy định của Việt Nam, chỉ có các công ty đáp ứng các điều kiện pháp lý của pháp luật Việt Nam mới có thể tham gia vào hoạt động tư vấn quản lý và thu hồi nợ.
  2. Chúng tôi cũng có thể thay mặt khách hàng khởi kiện, hòa giải và thương lượng với chủ nợ.
  3. Nếu có tranh, quá trình này là tương đối ngắn. Nếu hòa giải không thành, toà án sẽ đưa vụ việc ra xem xét. Khi có bản án, chúng tôi sẽ hỗ trợ khách hàng thi hành trong thời gian ngắn nhất.