-->

Dịch vụ cấp Giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa

Giấy phép kinh danh lữ hành nội địa là cơ sở cho đơn vị lữ hành nội địa đủ điều kiện để hoạt động lữ hành trong nước phục vụ cho khách Việt.

Giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa là cơ sở pháp lý giúp doanh nghiệp kinh doanh lữ hành nội địa hạn chế những rủi ro trong quá trình thực hiện dịch vụ cho khách Việt tại lãnh thổ Việt Nam.

Tại Công ty Luật TNHH Everest, dịch vụ cấp Giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa do các luật sư, chuyên gia có kinh nghiệm thực hiện.
Giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa
Giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa

Điều kiện kinh doanh lữ hành nội địa:
  1. Có đăng ký kinh doanh lữ hành nội địa tại cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền;
  2. Có phương án kinh doanh lữ hành nội địa; có chương trình du lịch cho khách du lịch nội địa;
  3. Doanh nghiệp phải làm thủ tục đăng ký xin hoạt động kinh doanh lữ hành nội địa tại Phòng Văn hóa - Thông tin quận/huyện nơi đăng ký trụ sở chính;
  4. Người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành nội địa phải có thời gian ít nhất ba năm hoạt động trong lĩnh vực lữ hành.
Dịch vụ tư vấn và thực hiện thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa do Luật sư, Chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện:
  1. Tư vấn pháp luật về điều kiện cấp giấy phép lữ hành nội địa;
  2. Tư vấn thành lập doanh nghiệp để hoạt động kinh doanh du lịch;
  3. Soạn thảo hồ sơ, xây dựng phương án kinh doanh xin cấp Giấy Phép kinh doanh lữ hành nội địa;
  4. Thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép lữ hành nội địa cho doanh nghiệp;
  5. Thay mặt khách hàng nhận giấy phép lữ hành nội địa;