-->

Danh sách khách hàng có được bảo hộ bí mật kinh doanh không?

Danh sách khách hàng là bí mật nhân thân do đó không được bảo hộ với danh nghĩa bí mật kinh doanh.

Hỏi: Đề nghị Luật sư tư vấn, có phải danh sách khách hàng có thể đăng ký bảo hộ bí mật kinh doanh không? (Lan Anh - Hà Nội)
>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Lê Thị Hồng Sơn - Tổ tư vấn pháp luật Sở hữu trí tuệ của Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:
Điều 85 Văn bản hợp nhất số 19/VBHN-VPQH năm 2013 quy định về đối tượng không được bảo hộ với danh nghĩa bí mật kinh doanh như sau:
1. Bí mật về nhân thân.
2. Bí mật về quản lý nhà nước.
3. Bí mật về quốc phòng, an ninh.
4. Thông tin bí mật khác không liên quan đến kinh doanh”.
Như vậy căn cứ vào khoản 1 điều 85 Văn bản hợp nhất số 19/VBHN-VPQH năm 2013 thì danh sách khách hàng là bí mật nhân thân do đó không được bảo hộ với danh nghĩa bí mật kinh doanh.

Khuyến nghị:
  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected].
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật Sở hữu trí tuệ mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Tại thời điểm quý Vị đọc bài viết này, các điều luật chúng tôi viện dẫn có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung; các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.