Đăng ký lại khai sinh, địa danh hành chính ghi như thế nào?

Tại thời điểm đăng ký lại khai sinh, nếu địa danh hành chính đã có sự thay đổi so với địa danh ghi trong giấy tờ được cấp trước đây thì xác định và ghi theo địa danh hành chính hiện tại.

Hỏi: Tôi muốn đăng ký lại giấy khai sinh. Nhưng hiện nay, địa chỉ trong giấy khai sinh cũ có một chút thay đổi. Đề nghị Luật sư tư vấn, địa chỉ trong giấy khai sinh mới của tôi sẽ được ghi như thế nào? (Trầm Anh - Hải Dương)

Luật sư tư vấn pháp luật hành chính - Tổng đài tư vấn (24/7): 1900 6198
Luật sư tư vấn pháp luật hành chính - Tổng đài tư vấn (24/7): 1900 6198

Luật gia Nguyễn Bích Phượng - Phòng tranh tụng của Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Khoản 2 Điều 10 Thông tư 15/2015/TT-BTP của Bộ Tư pháp ngày 16 tháng 11 năm 2015 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ, quy định như sau:

Tại thời điểm đăng ký lại khai sinh, nếu địa danh hành chính đã có sự thay đổi so với địa danh ghi trong giấy tờ được cấp trước đây thì xác định và ghi theo địa danh hành chính hiện tại; việc thay đổi địa danh hành chính được ghi vào “Phần ghi chú những thay đổi sau này” tại mặt sau của Giấy khai sinh và mục “Ghi chú” trong Sổ đăng ký khai sinh.

Ví dụ: Nơi sinh, quê quán trong bản sao Giấy khai sinh trước đây của Nguyễn Văn A là “Vĩnh Thịnh, Vĩnh Lạc, Vĩnh Phú”; hiện tại đã thay đổi địa danh huyện và tỉnh là Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc thì ghi nơi sinh, quê quán theo địa danh hành chính hiện tại là: “Vĩnh Thịnh, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc”.

“Phần ghi chú những thông tin thay đổi sau này” tại mặt sau của Giấy khai sinh và mục “Ghi chú” trong Sổ đăng ký khai sinh ghi rõ: Nơi sinh, quê quán thay đổi từ “Vĩnh Thịnh, Vĩnh Lạc, Vĩnh Phú” thành “Vĩnh Thịnh, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc”.”.

Như vậy, căn cứ vào quy định nêu trên, nếu khi đăng ký lại khai sinh, địa bàn hành chính đã có sự thay đổi thì địa chỉ trong giấy khai sinh mới sẽ được ghi theo địa danh hành chính hiện tại. Việc thay đổi này phải được ghi rõ vào phần: ghi chú những thay đổi sau này” trên tờ giấy khai sinh.

Luật sư Nguyễn Bích Phượng - Công ty Luật TNHH Everest - Tổng đài (24/7):1900 6198
Luật gia Nguyễn Bích Phượng - Công ty Luật TNHH Everest - Tổng đài (24/7):1900 6198

Bài viết thực hiện bởi: luật gia Nguyễn Bích Phượng - Công ty Luật TNHH Everest

Xem thêm:


Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest:

  1. Bài viết trong lĩnh vực hình sự (nêu trên) được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, [email protected].