-->

Con trưởng có quyền hưởng di sản thừa kế chưa được phân chia của bố hay không?

Di sản thừa kế bao gồm tài sản riêng của người chết, phần tài sản của người chết trong tài sản chung với người khác.

Hỏi: Trước khi mất bà nội tôi có viết di chúc để lại 1 căn nhà cho 7 người con của bà trong đó có ba của tôi) sau khi bán sẽ chia đều cho 7 người. Nhưng trong thời gian chờ bán căn nhà đó thì ba tôi mắc bệnh sợ không qua khỏi. Vậy nếu như ba tôi qua đời thì tôi là con trai trưởng của ba tôi có được quyền thay thế ba tôi để nhận số tài sản sau khi được bán đi và chia đều. Và nếu như không nhận được thì tôi cần phải làm gì để tranh chấp số tài sản đó? (Ngọc Hùng - Hà Nam)

>>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
>>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Nguyễn Văn Nam - Tổ tư vấn pháp luật thừa kế - Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Thứ nhất, về quyền của bố bạn đối với căn nhà do bà nộiđể lại.

Theo thông tin bạn cung cấp, trước khi mất, bà nội bạn có viết di chúc để lại một căn nhà cho bảy người con trong đó có ba của bạn. Về nguyên tắc, thời điểm bà bạn mất cũng chính là thời điểm mở thừa kế. Lúc bà bạn mất thì bố bạn vẫn còn sống nên bố bạn là người thừa kế theo di chúc và bố bạn có quyền với phần di sản thừa kế mà bà bạn để lại.Trường hợp di sản thừa kế của bà chưa được chia thì căn nhà đấy vẫn là tài sản chung của các đồng thừa kế.

Thứ hai, về quyền của bạn đối với phần tài sản mà bà nội để lại cho bố.

Theo quy định của pháp luật:"Di sản bao gồm tài sản riêng của người chết, phần tài sản của người chết trong tài sản chung với người khác" (Điều 634 BLDS 2005)

Theo đó, nếu sau này bố bạn mất đi thì phần tài sản của bố bạn trong căn nhà chung đó được xem là di sản thừa kế do bố bạn để lại.

Nếu bố bạn mất có để lại di chúc thì di sản thừa kế của bố bạn được chia theo di chúc. Những người có tên trong di chúc có quyền thoả thuận hoặc khởi kiện yêu cầu phân chia di sản thừa kế.

Nếu bố bạn mất không để lại di chúc thì di sản thừa kế được chia theo pháp luật. Tất cả các đồng thừa kế đều có quyền thoả thuận hoặc khởi kiện phân chia di sản thừa kế.

Nếusau khi bố bạn mất mà những người thừa kế tài sản của bà nội để lạikhông chia phần di sản đó cho những người thừa kế của bố bạn thì họ có quyền khởi kiện để yêu cầu phân chia di sản thừa kế.

Như vậy, bạn chỉ được đứng ra đòi phần tài sản của bố bạn trong khối tài sản chung đó khi bạn là người thừa kế theo pháp luật hoặc thừa kế theo di chúc.

Khuyến nghị:

  1. Để có tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198.
  2. Nội dung tư vấn pháp luật thừa kế mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.