-->

Con thương binh học liên thông có được hưởng chế độ ưu đãi hay không?

Trường hợp con của thương binh hạng 3/4 sẽ thuộc diện được hưởng trợ cấp cũng như các chế độ ưu đãi giáo dục khác theo quy định của pháp luật.

Hỏi: Em là con thương binh 3/4. Trước đây em học trung cấp dược ra trường em vào làm tại một cơ quan nhà nước. Năm 2015 em thi liên thông và trúng tuyển vào học tại trường đại học y dược Huế (hệ liên thông tập trung). Vậy cho em hỏi em học hệ này có được hưởng phụ cấp tại phòng thương binh xã hội huyện như các bạn sinh viên khác không? (Lâm Mai Anh - Cần Thơ)

>>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Phạm Văn Lâm - Tổ tư vấn pháp luật Lao động Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Bạn là con thương binh 3/4. Do vậy, bạn thuộc đối tượng được xác lập hồ sơ hưởng chế độ ưu đãi theo quy định tại Khoản 8 Điều 1 Thông tư 36/2015/TT-BLĐTBXH. Tại Điều 2 Thông tư này có quy định rõ về đối tượng áp dụng chế độ ưu đãi. Cụ thể như sau: “1. Chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo được áp dụng đối với học sinh, sinh viên là: a) Con của người có công với cách mạng quy định tại Điều 1 của Thông tư này (sau đây gọi chung là học sinh) đang học tại các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên (đối với các học viên học theo chương trình trung học cơ sở, trung học phổ thông), phổ thông dân tộc nội trú, trường dự bị đại học, trường năng khiếu, trường lớp dành cho người tàn tật, khuyết tật thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (gọi chung là các cơ sở giáo dục phổ thông); b) Người có công với cách mạng và con của họ quy định tại Điều 1 của Thông tư này (sau đây gọi chung là sinh viên) theo học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp có khóa học từ 01 năm trở lên hoặc cơ sở giáo dục đại học thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (gọi chung là các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, đại học); 2. Học sinh, sinh viên thuộc nhiều diện được hưởng chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo thì chỉ hưởng một chế độ ưu đãi mức cao nhất. 3. Sinh viên cùng một lúc học ở nhiều cơ sở giáo dục nghề nghiệp, đại học hoặc nhiều khoa, nhiều ngành trong cùng một cơ sở giáo dục nghề nghiệp, đại học thì chỉ được hưởng một chế độ ưu đãi mức cao nhất tại một cơ sở giáo dục nghề nghiệp, đại học. 4. Không áp dụng chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với học sinh, sinh viên quy định tại Khoản 1 Điều này thuộc một trong các trường hợp sau: a) Đang hưởng lương hoặc sinh hoạt phí khi đi học; b) Đã hưởng chế độ ưu đãi tại một cơ sở giáo dục nghề nghiệp, đại học; c) Người có công quy định tại Điều 1 của Thông tư này bị đình chỉ chế độ ưu đãi người có công với cách mạng. 5. Các chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo theo quy định tại Thông tư này không thay thế chế độ học bổng chính sách, chế độ học bổng khuyến khích học tập và rèn luyện theo quy định hiện hành”.

Như vậy, trường hợp của bạn: Bạn học liên thông tại trường Đại học Y dược Huế. Do vậy, bạn thuộc diện được hưởng trợ cấp cũng như các chế độ ưu đãi giáo dục khác theo quy định của pháp luật.

Khuyến nghị:

  1. Để có tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198.
  2. Nội dung tư vấn pháp luật lao động mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.