Có thể làm đồng thời thành viên hợp danh của hai công ty hợp danh?

Người đang là thành viên của một công ty hợp danh thì vẫn có thể làm thành viên của công ty hợp danh khác.

Hỏi: Hiện tại tôi đang là thành viên hợp danh của công ty hợp danh An Nhiên. Đề nghị Luật sư tư vấn, tôi có thể làm thành viên hợp danh của một công ty khác hay không? (Phạm Mỹ Linh - Quảng Ninh)

v

>>>Luật sư tư vấn pháp luật quan tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Phạm Thị Phương -Công ty LuậtTNHH Everest - trả lời:

Luật Doanh nghiệp 2014 quy định như sau:

“1. Thành viên hợp danh không được làm chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc thành viên hợp danh của công ty hợp danh khác, trừ trường hợp được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại”. (Điều 175)

Như vậy, anh đang là thành viên của một công ty hợp danh thì anh có thể làm thành viên của công ty hợp danh khác nếu anh được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại trong công ty anh. Việc nhất trí này được thông qua bằng biểu quyết của các thành viên và được ghi nhận trong văn bản theo quy định tại Điều lệ của công ty hợp danh An Nhiên.

Khuyến nghị:

  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected]
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật doanh nghiệp mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.