-->

Cơ quan nào có quyền thành lập trung tâm dạy ngoại ngữ?

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có quyền thành lập trung tâm ngoại ngữ. Trong trường hợp được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ủy quyền thì Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cũng có quyền này.

Hỏi: Bạn tôi mở 1 trung tâm dạy tiếng Nhật Bản, đã nộp hồ sơ tại phòng Tài chính kế hoạch của huyện. Nhưng sau đó phòng Tài chính kế hoạch đã trả lại hồ sơ của bạn ấy và nói thẩm quyền thuộc về Sở Kế hoạch & Đầu tư. Đề nghị Luật sư tư vấn, phòng Tài chính kế hoạch trả lời như thế có đúng không? (Lê Thùy Dương)

Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Lương Thị Anh Thư - Tổ tư vấn pháp luật Doanh nghiệp Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Khoản 1 Điều 8 Thông tư số 03/2011/TT-BGDĐT ngày 28/01/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học có quy định về thẩm quyền thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học như sau:

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc giám đốc sở giáo dục và đào tạo (nếu được chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh ủy quyền) quyết định đối với các trung tâm trực thuộc; các trung tâm thuộc trường trung cấp chuyên nghiệp; các trung tâm do các tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập”.

Như vậy, theo quy định trên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương mới có quyền thành lập trung tâm ngoại ngữ. Trong trường hợp được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ủy quyền thì Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cũng có quyền này.

Theo đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư không có thẩm quyền thành lập trung tâm ngoại ngữ như phòng Tài chính kế hoạch trả lời.

Khuyến nghị:

  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected].
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật doanh nghiệp mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Tại thời điểm quý Vị đọc bài viết này, các điều luật chúng tôi viện dẫn có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung; các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.