-->

Có được nhận đền bù thu hồi đất hai lần không?

Trong trường hợp của anh (chị) là đã có quyết định thu hồi đất và nếu đã thực hiện bồi thường, hỗ trợ xong cho người có đất bị thu hồi thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ không tiến hành chi trả tiền bồi thường nữa.

Hỏi: Ở quê tôi nhà nước thu hồi đất để làm khu công nghiệp. Thu hồi năm 2005. Và bồi thường cho người dân là 6 triệu đ/ sào (360 m2). Mức bồi thường trên là bồi thường hoa mầu tính từ năm 2005 đến 2013. Quê tôi đất lúa cấy 2 vụ. Nhưng bây giờ là đất 50 năm. Đề nghị Luật sư tư vấn,người dân nghèo quê tôi có được hỗtrợ đền bù tiếp tính từ năm 2013 trở đi nữa không? (Nguyễn Thanh Sơn - Thái Bình)

>>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
>>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Trần Thu Trang - Tổ tư vấn pháp luật bất động sản của Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Điều 74 Luật đất đai năm 2013 quy địnhNguyên tắc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất

"1. Người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất nếu có đủ điều kiện được bồi thường quy định tại Điều 75 của Luật này thì được bồi thường.

2. Việc bồi thường được thực hiện bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất.

3. Việc bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất phải bảo đảm dân chủ, khách quan, công bằng, công khai, kịp thời và đúng quy định của pháp luật."

Bên cạnh đó, Điều 83 Luật đất đai 2013 quy địnhHỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất

"1. Nguyên tắc hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất:

a) Người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất ngoài việc được bồi thường theo quy định của Luật này còn được Nhà nước xem xét hỗ trợ; b) Việc hỗ trợ phải bảo đảm khách quan, công bằng, kịp thời, công khai và đúng quy định của pháp luật.

2. Các khoản hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất bao gồm:

a) Hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất; b) Hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm đối với trường hợp thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp; thu hồi đất ở kết hợp kinh doanh dịch vụ của hộ gia đình, cá nhân mà phải di chuyển chỗ ở; c) Hỗ trợ tái định cư đối với trường hợp thu hồi đất ở của hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mà phải di chuyển chỗ ở; d) Hỗ trợ khác."

Trong trường hợp của anh (chị) là đã có quyết định thu hồi đất và nếuđã thực hiện bồi thường, hỗ trợ xong cho người có đất bị thu hồi thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ không tiến hành chi trả tiền bồi thường nữa. Vì trong trường hợp này, cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã thực hiện xong nghĩa vụ thì sẽ không có nghĩa vụ thực hiện tiếp nghĩa vụ của họ nữa. Theo quy định tại điều 374 Bộ luật dân sự quy định về căn cứ chấm dứt nghĩa vụ dân sự.

"Nghĩa vụ dân sự chấm dứt trong các trường hợp sau đây:

1. Nghĩa vụ được hoàn thành";

Còn nếu nhà nước mới chỉ bồi thương mà chưa thực hiện phương án hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất theo quy định trên thì anh (chị) có thểlàm đơn đề nghị gửi lên UBND cấp xã, trong đơn anh (chị) nêu rõ lý do về việc hiện nay đời sống của các hộ dân gặp khó khăn như thế nào và yêu cầuđược hỗ trợ thêm từ phía nhà nước để ổn định sản xuất, chuyển đối nghề... Từ đó, cơ quan có thẩm quyền sẽ xem xét đơn của anh (chị) và có phương án xử lý tốt nhất vấn đề của anh (chị).Còn nếu như đã nước hỗ trợ đầy đủ và đúng quy định của pháp luật thì anh (chị) sẽ không có được nhà nước hỗ trợ thêm.

Khuyến nghị:

  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected].
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật bất động sản mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.